Markedets bedste majssorter

LG raps - højere ydende hybrider

Målrettet forædling

Energirigt grovfoder

Vinterrapssorter til det danske klima

Majs til mere mælk

Kataloget "Majssorter 2019"

Majssorter 2019 om Danmarks bedste og mest omfattende majssortiment til vækstsæson 2019 inkl. guide til sortsvalg er nu klar. Læs bl.a. om hvorfor fordøjeligheden af NDF i majs til malkekøer er vigtigt og om STARCOVER det nye bejdsemiddel til majs, som giver større og mere effektivt rodnet.

Starcover

Forhøj din økonomiske bundlinje med LG’s Starcover bejdsning. Se videoen med landmanden Lars Larsen og vores produktchef Andreas Andersen for at få mere information om fordelene ved Starcover. Læs også den lille brochure og få et hurtigt overblik over Starcover’s virkemekanisme og de nyeste forsøgsresultater.

Majs

forside_majs

Limagrain har den mest omfattende forædling af majs-sorter, særligt målrettet helsæd til højtydende malkekøer. Vi er kendte for at udvikle stabile topsorter af høj kvalitet, som majsavlere vælger igen og igen…

Brochure "Rapssorter 2018"

Limagrain er en af Europas førende forædlere af vinterraps. Vi har et omfattende europæisk forædlingsprogram inden for vinterraps. Vores mål er at sorternes genetik skal være de kemiske løsninger overlegen.

Raps

Limagrain er blevet en af Europas førende forædlere af vinterraps. Med et godt genetisk materiale, og et omfattende europæisk forædlingsprogram skubber vi udbytterne op og omkostningerne ned, til gavn for alle landmænd.

Korn

Limagrain forædler efter øget udbytte i vårbyg. Der forædles efter sorter til malt egnet til øl og whisky produktion, de såkaldte Non GN sorter. De forædles i England, men screenes også i Danmark før de sendes videre i officielle forsøg.

Vildtblandinger

Vildtafgrøder giver bedre levevilkår for vildtet i det åbne land og skov. Forbedrede jagtmuligheder, en grøn profil for ejendommen, ønsket om øget biodiversitet til glæde for såvel flora og fauna som for øje og sind – bevæggrundene kan være mange.

Andre afgrøder

Limagrain er en af Europas førende forædlere af bælgsæd. Forædlingsprogrammet er rettet mod grønne ærter til konsum og markært til foder-formål. Vi har også et program i hestebønner, hvor der forædles til konsummarkedet.

Arrangementer

Mød os i demo- og forsøgsmarkerne rundt omkring i landet.