Markedets bedste majssorter

LG raps - højere ydende hybrider

Målrettet forædling

Energirigt grovfoder

Vinterrapssorter til det danske klima

Majs til mere mælk

Nyhed! Biologisk Bejdsemiddel

Limagrain introducerer nu det nye biologiske bejdsemiddel TSSV2 til majs. Hvad er TSSV2 – Hvordan virker det – og hvilke fordele giver det? Få mere viden her og læs om hvordan du kan høste alle fordelene med TSSV2.

Klik her og læs

Kataloget "Majssorter 2017"

Danmarks bedste og mest omfattende majssortiment til vækstsæson 2017. Læs bl.a. om hvorfor danske mælkeprodu-center foretrækker majssorter fra LG og om Limagrain forædling, test og udvælgelse af topsorter.

Klik her og læs

Nye Resultater fra Landsforsøgene

Se de nyeste resultater fra landsforsøgene her og få en hurtig oversigt over hvilke sorter du har brug for. Har du brug for vejledning er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her og læs

Guide til sortsvalg 2017

Med det store udvalg af majssorter, der er på markedet i dag, kan valget af sorter ofte virke uoverskueligt. Med LG’s Guide til sortsvalg 2017, har vi gjort det let for dig. Se også kataloget ”Majssorter 2017”.

Klik her og læs

Majs

forside_majs

Limagrain har den mest omfattende forædling af majs-sorter, særligt målrettet helsæd til højtydende malkekøer. Vi er kendte for at udvikle stabile topsorter af høj kvalitet, som majsavlere vælger igen og igen…

Læs mere

Raps

Limagrain er blevet en af Europas førende forædlere af vinterraps. Med et godt genetisk materiale, og et omfattende europæisk forædlingsprogram skubber vi udbytterne op og omkostningerne ned, til gavn for alle landmænd.

Læs mere

Brochure "Rapssorter 2017"

Limagrain er en af Europas førende forædlere af vinterraps. Vi har et omfattende europæisk forædlingsprogram inden for vinterraps. Vores mål er at sorternes genetik skal være de kemiske løsninger overlegen.

Klik her og læs

Korn

Limagrain forædler efter øget udbytte i vårbyg. Der forædles efter sorter til malt egnet til øl og whisky produktion, de såkaldte Non GN sorter. De forædles i England, men screenes også i Danmark før de sendes videre i officielle forsøg.

Læs mere

Vildtblandinger

Vildtafgrøder giver bedre levevilkår for vildtet i det åbne land og skov. Forbedrede jagtmuligheder, en grøn profil for ejendommen, ønsket om øget biodiversitet til glæde for såvel flora og fauna som for øje og sind – bevæggrundene kan være mange.

Læs mere

Andre afgrøder

Limagrain er en af Europas førende forædlere af bælgsæd. Forædlingsprogrammet er rettet mod grønne ærter til konsum og markært til foder-formål. Vi har også et program i hestebønner, hvor der forædles til konsummarkedet.

Læs mere

Arrangementer

Mød os i demo- og forsøgsmarkerne rundt omkring i landet.

 

 

Se tid og sted her