Andre afgrøder

 

 

Andre afgrøder

Limagrain er en af Europas førende forædlere af bælgsæd. Forædlingsprogrammet er rettet mod grønne ærter til konsum og markært til foderformål. Derudover har vi et program i hestebønner, hvor der forædles til konsummarkedet. Afsætningen er særdeles god i Mellemøsten. Limagrain har nyligt introduceret en vinterbønne med god overvintring, nemlig sorten Tundra. Tundra har øget udbyttet i forhold til de kendte sorter med 6%. Tundra afprøves i Danmark i til høst 2016, med en forventning om at den klarer den danske vinter godt.

For mere information

Kontakt Thomas Bisgaard Jacobsen
Mobil +45 2879 1961
Mail: thomas-bisgaard.jacobsen@limagrain.com

Andre afgrøder