Kornsorter

 

 

Vårbyg

Limagrain forædler målrettet mod at øget udbyttet i vårbyggen. Der forædles efter sorter egnet til ølbrygning og samtidigt kan anvendes til whisky produktion, de såkaldte Non GN sorter. Non GN sorterne forædles i England, men screenes også i Danmark før de sendes videre i officielle forsøg.

Derudover har LG et program af traditionelle malt- og foderbyg sorter. Disse sorter er forædlet af Limagrain i Holland, det tidligere Cebeco.

Det store forædlingsprogram, samt screeningen under danske forhold, er baggrunden for at Limagrains sorter altid ligger højt i de officielle forsøg. I 2012 lå Odyssey nummer 1 i landsforsøgen, og igen i 2014 lå Liamgrain sorten Ovation nummer 1.

Limagrain samarbejder og udveksler materiale med flere forædlere. I Danmark er der et godt og frugtbart samarbejde med Nordic Seed og Sejet. En del af sorterne opformeres og markedsføres via Agro Danmark (Brd. Ewers & Hornsyld købmandsgård) eller ATR.

Dette sker for at målrette forædlingen mod det Skandinaviske marked, men også for at sikre en effektiv og hurtig opformering af de sorter, der efterspørges til markedet.

Typisk billede af en parcel med Odyssey; akset står lodret, også i den sidste del af modningsfasen. Dermed undgås skyggeeffekt ned i afgrøden, og sollyset udnyttes maksimalt

Hvede

Limagrain har gennem tiden leveret flere af de helt store sorter til det europæiske marked. Mest kendt er Ritmo-hveden, der i dag stadig markedsføres i Tyskland pga. af dens vitalitet og buskningsevne.

Endnu et bevis på Limagrains evner kom i 2010, da de med hvedesorten ”Einstein” satte verdensrekorden i udbytte med 15,637 tons/ha. Den rekord står endnu.

Pt. arbejdes der på et forædlingsprogram, der er tilpasset de lave danske kvælstofnormer og de restriktive svampebehandlinger, der foretages i de officielle forsøg.  Derfor vil vi se flereLimagrain sorter på de danske marker inden for nær fremtid.

Vårbygsorter