Markedets bedste majssorter

LG raps - højere ydende hybrider

Målrettet forædling

Energirigt grovfoder

Vinterrapssorter til det danske klima

Majs til mere mælk

Andreas hjørne

Hør hvorfor du skal vælge Starcover. Andreas fortæller om vores Starcover og hvilke gode egenskaber det har også til kernemajs.

Majs

Limagrain har den mest omfattende forædling af majs-sorter, særligt målrettet helsæd til højtydende malkekøer. Vi er kendte for at udvikle stabile topsorter af høj kvalitet, som majsavlere vælger igen og igen…

Kataloget "Majssorter 2020"

Majssorter 2020 om Danmarks bedste og mest omfattende majssortiment til vækstsæson 2020 inkl. guide til sortsvalg er nu klar. Læs bl.a. om fordøjeligheden og optimale betingelser i marken og om økologer der vælger deres majs med omhu.

Guide til Sortsvalg 2020

Guide til sortsvalg er nu klar. Se alle de nye resultater fra Landsforsøgene 2018. Få et hurtigt overblik over sorterne og hjælp til hvilke sorter er bedst for dig.

Raps

Limagrain er blevet en af Europas førende forædlere af vinterraps. Med et godt genetisk materiale, og et omfattende europæisk forædlingsprogram skubber vi udbytterne op og omkostningerne ned, til gavn for alle landmænd.

Brochure "Rapssorter 2019"

Limagrain er en af Europas førende forædlere af vinterraps. Vi har et omfattende europæisk forædlingsprogram inden for vinterraps. Vores mål er at sorternes genetik skal være de kemiske løsninger overlegen.

Starcover

Forhøj din økonomiske bundlinje med LG’s Starcover bejdsning. Se videoen med landmanden Lars Larsen og vores produktchef Andreas Andersen for at få mere information om fordelene ved Starcover. Læs også den lille brochure og få et hurtigt overblik over Starcover’s virkemekanisme og de nyeste forsøgsresultater.

Korn

Limagrain har et omfattende forædlings-program i både vinterhvede, vinterbyg, vårbyg. Limagrain forædler efter at øgede udbytterne, forbedre sygdoms-resistenserne og forbedrede stråegenskaber – Kort sagt er formålet at forædle sorter der kan modstå fremtidens udfordringer.

Bælgsæd

Limagrain har stor erfaring med forædling af bælgsæd. I midt-firserne var der udelukkende fokus på markært, men siden årtusindskiftet har vi forædlet hestbønner. Forædling er målrettet højtydende stabile sorter, hvor stråstyrken er den vigtigste egenskab.

Vildtblandinger

Vildtafgrøder giver bedre levevilkår for vildtet i det åbne land og skov. Forbedrede jagtmuligheder, en grøn profil for ejendommen, ønsket om øget biodiversitet til glæde for såvel flora og fauna som for øje og sind – bevæggrundene kan være mange.

Arrangementer

Mød os i demo- og forsøgsmarkerne rundt omkring i landet.