Andre afgrøder

 

 

Proteinafgrøder

Limagrain er en af Europas førende forædlere af bælgsæd. Forædlingsprogrammet er rettet mod grønne ærter til konsum og markært til foderformål. Derudover har vi et program i hestebønner, hvor der også forædles til konsummarkedet. Afsætningen er særdeles god i Mellemøsten.

Til markært tilbyder LG sorten LG Auris, der i gennemsnit af 3 afprøvningsår, har givet REL 109. Dette er højeste udbytte af de afprøvede sorter i Landforsøgene. LG Auris har en høj proteinprocent, gode stråegenskaber og lav tendens til lejesæd. LG Auris har også vist gode egenskaber som helsæds – og grønært i forbindelse med udlæg af nye græsmarker.

LG har flere heste-bønnesorter til fodringsformål på vej i igennem afprøvningssystemet, og vi forventer at kunne markedsføre hestebønner inden for overskuelig fremtid. Her er sorten LG Cartouche meget lovende.

For mere information

Kontakt Lars Eriksen
Mobil +45 2879 1961
Mail: lars.eriksen@limagrain.com

Bælgsæd

LG AURIS