Helsædsmajs set med forædlerens øjne

Gennem forædling har mælkeproducenterne i det nordvestlige Europa set en enorm udvikling i udbuddet af velegnede fodermajssorter. For det første er udbytterne steget voldsomt, og for det andet er afgrødens tidlighed forbedret ligesom kvaliteten (fordøjeligheden) er...

Limagrain – forskningleder i majsensilage

Limagrain, førende i forskning i majsensilage I takt med stigende ydelse i besætningerne, som følge af genetiske fremskridt, øges kravene til optimering af koens energiindtag.  Da majs udgør en væsentlig andel af foderrationen, bør fokus rettes på maksimal...

Sådan sikrer du den bedste mælkeproduktion

  En investering i en majssort med et stort udbytte i arealenheder og en høj NDF fordøjelighed giver økonomisk god mening. Det konkluderer seniorforsker og ph.d. ved Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Martin Weisbjerg, der her giver gode råd om, hvad...