Download folder

Giv dine majs den bedste start 

Starcover Pro
Starcover Pro er med til at sikre majsen en god vækststart i kolde forår eller ved lav tildeling af fosfor. I kolde forår hjælper Starcover Pro majsplanterne med at gro under de udfordrende forhold. Dette ses på fremspirings procenten og en mere jævn vækst i den kristiske periode op til 6 blads stadiet, hvor de sekundære rødder tager over. Starcover Pro øger tolerancen mod herbicider og hjælper majsen med at overkomme tørkeperioder. For at flest mulige landmænd opnår succes er Starcover Pro standard på en lang række LG sorter.

Starcover Pro indeholder 4 komponenter der optimerer plantevæksten:

Den første komponent er Redigo M, der beskytter frøet mod spirehæmmende bakterier.

Den anden komponent er bakterien Bacillus amyloliquefaciens IT 45, der lever i et symbiotisk forhold med majsplantens rødder. Bakterien lever af de affaldsstoffer som rødderne udskiller, og til gengæld udskiller bakterien en række nedbrydningsprodukter såsom fytase, der frigiver organisk bundet fosfor til planten. Derudover udskiller bakterien plantehormonerne auxin og gibberellin, der begge stimulerer rodvæksten.

Den tredje komponent er Mangan og Zink der giver et boost til røddernes vækst, som giver en større rodoverflade og derved hjælper med optagelse af fosfor, samt kvælstof og Kalium. Derudover er Zink med til at øge majsspirens tolerance overfor de spirehæmmende svampe Fusarium og Phytium.

Den fjerde komponent er et Signal Molekyle, som er ny i Starcover Pro til sæson 2024. Signal Molekylet er aktiv i hele vækstperioden. Den hjælper majsplanten med at aktivere de naturlige forsvars mekanismer i perioder med høje temperaturer og tørke. Udover effekt på tørke og høje temperaturer, beskytter signal molekylet majsplanten mod høje doseringer af herbicider. Det er specielt Maister eller Mesotrion + Onyx, som kan bremse majsens vækst i en periode med gunstige forhold eller ved høje doseringer.

Starcover Pro
Starcover Pro er med til at sikre majsen en god vækststart i kolde forår eller ved lav tildeling af fosfor. I kolde forår hjælper Starcover Pro majsplanterne med at gro under de udfordrende forhold.

Starcover Pro sikrer dig:
• Bedre fremspiring
• Stimulering af rod- og blad vækst
• Større næringsstofoptag og fosfortilgængelighed
• Forbedring af stay-green og større høstvindue

Starcover Force:
Denne bejdsning indeholder Starcover Pro og insekticidet Force 20 CS, der indeholder aktivstoffet Tefluthrin, som beskytter mod jordboende skadedyr, såsom smælder. Derudover har Force en sekundær beskyttelse mod fugle.

Starcover Force sikrer dig:
• Alle fordele fra Starcover
• Beskyttelse mod skadedyr
• Sekundær beskyttelse mod fugleangreb

Har du spørgsmål?
Vi står altid til rådighed

Find vores medarbejdere
Skriv til os

75 89 22 00