Download folder[/butt

Sådybde

Ved tørre jordbetingelser kan sådybden øges til mere end de normale 3-4cm for at sikre fugt til frøet og dermed en ensartet fremspiring. Dybere såning kan dog påføre majsen stress, især i kølige år. Ved dyb såning skal der bruges meget energi på at danne kimstænglen, der løfter koleoptilen eller spiren op til jordoverfladen. Er jorden kold, går det langsomt, og majsen har svært ved at vokse fra svampeangreb m.m. Hvis majsen omvendt sås for øverligt, tvinges den til at sætte sit hjerteskud tættere på jordoverfladen end de optimale ca. 1,5cm, hvilket kan resultere i ”rodløse” majs, som skaber problemer senere i sæsonen. Derfor er det vigtigt at tjekke sådybden undervejs i såningen. Sådybden kan øges fra de optimale 3-4cm ned til 4-6cm for at sikre jordfugt uden en væsentlig forværring af fremspiringen. Ved en sådybde dybere end 6cm forværres fremspiringen markant. Dette kan dog være en nødvendighed flere steder pga. fugle og pga. tørre jordforhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så teknik

Klumpsåning var meget udtalt i år og ekstra irri­terende nu hvor fremspiringen var dårligere end normalt. Majs kan til en vis grad kompensere for en dårlige fremspiring, men det kræver i så fald at frøene er jævnt fordelt. Således at der ikke opstår huller i rækken på 40-50 cm, som et resultat af at et frø er dødt og tre er sået oven i hinanden. Stil derfor krav til dig selv og/eller din maskinstation ved såning således at placeringen af frøene bliver tilfredsstillende.

Det er vigtigt, at såmaskinen indstilles efter frøstørrelse og form. Det skal tjekkes og om nødvendigt justeres hver gang der skiftes sort og/eller frøparti. Det behøver ikke tage mere en 10 min. at skifte skiven og det gør en kæmpestor forskel.

Klumpsåning

 

Det er vigtigt, at såmaskinen indstilles efter frøstørrelse og form. Det skal tjekkes og om nødvendigt justeres hver gang der skiftes sort og/eller frøparti. Det behøver ikke tage mere en 10 min. at skifte skiven og det gør en kæmpestor forskel.

Uanset jordtype bør såmaskine og traktor spores således, at der kun køres mellem sårækkerne, og der bør benyttes mellemringe når der anvendes tvillingehjul. Majs der er sået i køresporet, giver mindre udbytte og dårligere kvalitet.

Der er stor forskel på de forskellige såmaskiners evne til at så præcist. Men for høj hastighed og slidte så-skær kan også være årsag til, at frø­ene havner med uens afstand og sådybde. For at opnå en ensartet såning er det derfor vigtigt at så-skærene er skarpe og at kørsels hastighe­den er tilpasset efter forholdene. Derudover skal såbedet være jævnt og løsnet i dybden, men tilpas pakket således at majs-rødderne kan vokse frit nedefter uden at møde større lufthuller i rodzonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrekt udsædsmængde

Enkelte steder i landet er udsædsmængden for lav set i forhold til SEGES-anbefaling der tager udgangspunkt i den økonomiske sammenhæng mellem udbytte og udgifter til udsæd. Det er således kun ved dyrkning af meget sildige sorter i Midt- og Nordjylland eller til kolbe/ kernemajs at anbefalingen er 90.000 frø/ha. I alle andre tilfælde er det økonomiske optimum 100-110.000 frø/ha. Det ønskede plantetal er mange steder 90.000, men en markspiring på 100% er lige så urealistisk i majs som den er i korn og derfor skal udsædsmængden altså være højere. For at få en vellykket afgrøde skal udsædsmængden selvfølgelig stadig tilpas­ses til de lokale forhold. Ved forhold som for­sinker majsens modning (f.eks. sen sort, sen såning, lave jordtemperature, vindfølsomme marker osv.) bør plantetallet sænkes. Omvendt – ved forhold der indikerer tidlig modning kan plantetallet øges.

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Vi står altid til rådighed

Find vores medarbejdere
Skriv til os

75 89 22 00