LG animal nutrition

Takket være et mere end 35 årigt dedikeret forædlingsprogram inden for majshelsæd, som er målrettet udvikling af sorter med maksimal fordøjelighed af cellevægge og optimalt stivelsesindhold, kan LG tilbyde mælkeproducenter markedets bedste majssorter, der giver mest...

Højeste FK-NDF

Vælg tidlige sorter med højt udbytt og højest mulig FK-NDF Tidlighed, Topudbytte og maskimal fordøjelighed bestemmer sortsvalget i majs. LG majssorterne ligger i top på udbytte og stivelsesindhold, og har en unik høj fordøjlighed af cellevægge (FK-NDF) hvert eneste...

Kernemajs

Flere og flere svineproducenter  får øjnene op for majs som en afgrøde,  der både fodringsmæssigt  og dyrkningsmæssigt passer rigtigt  godt ind på bedriften. Markante forbedringer i stalden såsom  sundere grise, lavere dødelighed, mindre  diarre, roligere dyr, mindre...

Slagtekalve bør fodres med kolbemajs

Kolbemajs har vist sig som et fremragende foder til slagtekalve. Tilvæksten er uændret i forhold til fodring med kraftfoder, men foderomkostningerne er væsentligt lavere. Kolbemajs er samtidig mere strukturrigt foder i forhold til kraftfoder og har derfor også en...

Kolbemajs

Kolbemajs erstatter en del af  kraftfoderet og kan bidrage til lavere  foderomkostninger og større  selvforsyningsgrad.  Energien i kolbemajs består i høj grad af  by-pass stivelse. Det kan afhjælpe problemer  med energiunderskud i starten  af laktation hos højtydende...