En lang række videnskabelige undersøgelser har bekræftet at fordøjeligheden og dermed energiværdien af hele planten, er korreleret til foderoptagelsen af helsædsmajs. Jo højere fordøjelighed, jo højere foderindtag.

Foderindtaget afhænger i særdeleshed af cellevægsfordøjeligheden. Studier har vist, at jo hurtigere cellevægge fordøjes, jo højere vil foderindtaget være.  Det kan forklares med at cellevægge fylder i vommen.

Hvis disse nedbrydes langsomt, vil vommen være fuld i længere tid og dermed vil koen føle sig mæt og ikke søge til foderbordet så ofte. Modsat, hvis cellevæggene nedbrydes og optages hurtigt og effektivt, vil der hurtigere være plads i vommen til at æde igen.

 

boks2

 

Brochure forside billede_300 dpi