FAITH FAO 175

FAITH ligger sig med hensyn til udbytte, stivelsesindhold og fordøjelighed tæt op ad PROSPECT. FAITH er en middelhøj og meget kompakt plante, hvor kolberne sidder lavt. Dette sikrer en rigtig god standfasthed. Forårsudvikling på FAITH er virkelig god stay-green er medium.

 • Tidlig sort med højt udbytte af stivelse
 • Opret plante type
 • Super standfasthed
 • Kraftig forårsudvikling
 • Middel stay-green

Klik og se datablad

Forhandles af: Brdr. Ewers, Hornsyld Købmandsgaard, ATR Landhandel

LG ANIMAL NUTRITION

Suveræn kvalitetsprofil, høj ydelse og de bedste dyrkningsegenskaber

De majssorter, der tildeles det gule LGAN stempel i Danmark er nøje udvalgte efter en lang række kriterier. Sorterne vurderes på baggrund af vores egne forsøgsresultater samt minimum 2 års resultater i Landsforsøgene, hvor høj NDF-fordøjelighed er et af nøglekriterierne. Vigtige parametre derudover er bl.a. totalt energiudbytte, energiværdi (NEL20, MJ/kg TS), stivelsesudbytte, stivelsesindhold og udbyttestabilitet.

Høj NDF-fordøjelighed – et klart forædlingsmål hos Limagrain

Limagrain har det klare forædlingsmål, når det drejer sig om udvikling af helsædssorter til malkekøer, at både NDF-fordøjelighed og stivelsesindholdet skal optimeres. Det giver os majssorter med den bedste kvalitetsprofil, hvor fordøjeligt NDF og stivelse indgår i en perfekt balance.

Du kan kende sorterne med den højeste NDF fordøjelighed på det gule LG Animal Nutrition stempel, som her op til højre.

 

LGAN logo til topsorter
 • Forårsudvikling
 • Plantehøjde
 • Afgrødedækning af jorden
 • Dækning af kolbe
 • Standfasthed
 • Stay-green