Fugleproblemer

Majsdyrkningen i Danmark er de senere år blevet presset med fjernelse af bejdsemidler mod fugleangreb, samt en reduktion i fosfor til startgødning.

Tabet af Mesurol fik mange til at så majsen dybere end de optimale 3-4 cm, i håb om at det ville gøre det svært for fuglene at finde majsfrøene. Dybere såning påfører majsen yderligere stress i kølige år. Kimstænglen skal løfte koleoptilen eller spiren op til jordover­fladen. Ved for dyb såning, skal der bruges meget energi på at danne denne ”kimløfter”. Er det koldt, så går det langsomt og majsen får svært ved at vokse fra et evt. svampean­greb. Efter 10-14 dage er svampemidlet dampet af, og derfor er det især i et koldt år eller på tungere jord problematisk, at så majsen for dybt.

I 2018 oplevede flere majsdyrkere, at de blev reduceret i den mængde fosfor, der kan tildeles som startgødning, hvilket kan hæmme forårsudviklingen. Den potentielt langsommere vækst i foråret, har gjort majsmarkerne mere sårbare overfor fugleangreb.

I stedet for Mesurol blev der i 2020 brugt Korit. Mange havde frygtet at virkningen af Korit ikke var tilstrækkeligt mod fuglene, men effekten har heldigvis vist sig at være virkelig god.

Den ny fuglebejdsning KORIT® Pro

Når vi skal beskytte mod fugle, er et af de mest effektive våben, at få planten hurtigt op af jorden. Fremspiringen af majs bejdset med Korit har selv på kølige lokaliteter været rigtig god, måske fordi Korit også er et fungicid (Ziram) i familie med det Thiram, som nu er forbudt i EU. Dermed har man altså haft en dobbelt dækning mod spirehæmmende svampe med både Redigo M og Korit. For at bygge videre på denne succes har vi til majssæsonen 2020/21 givet LG’s fuglebejdsning en opdat­ering. Således indgår Vibrance 500 FS samt mikronæringsstofferne Zink og Mangan nu sammen med Redigo M og Korit, under navnet KORIT® Pro. Dermed får vi en tredob­belt dækning mod spirehæmmende svampe. Mikronæringsstofferne i form af Zink og Mangan sørger sammen med Vibrance for at majsen fremspirer og gror hurtigere, spe­cielt under kølige forhold. Derved mindskes perioden, hvor frøene er udsat for svampe og fugleangreb.

Så hvis du vil have markedets bedste løsning mod fugle og samtidig sikre en god forårsudvikling og et pænt merudbytte bør du vælger KORIT® Pro bejdsningen.

 

Fugl der står i bejdset majsfrø