Genie leverer altid et meget stabilt udbytte.

Genie er en velafprøvet sort på det danske marked. Den har været med i landsforsøgene siden 2010, og fra 2013 har den også været med i de supplerende forsøg. Udbyttet har i alle afprøvningsår lagt højest på de jyske lokaliteter, med et gennemsnitligt forholdstal på 103.

Genie er en maltbygsort, der kan afsættes til Fulgsang Malteriet.

Buskningsevnen er høj, akslængden er høj og endeligt er kernestørrelsen også høj. Strået er middellangt og uden tilbøjelighed til lejesæd.

Sygdomsmæsigt er Genie modstandsdygtig overfor de fleste sygdomme. Den er MLO-resistent, lav modtagelighed overfor skoldplet, bladplet og lav til middel modtagelighed overfor rust.

Genie kan klare sig igennem med en meget lav fungicid indsats, men sorten bør behandles med et fungicid i mod bygrust.

Klik og se datablad