Kolbemajs erstatter en del af  kraftfoderet og kan bidrage til lavere  foderomkostninger og større  selvforsyningsgrad.  Energien i kolbemajs består i høj grad af  by-pass stivelse. Det kan afhjælpe problemer  med energiunderskud i starten  af laktation hos højtydende malkekøer.

Kolbemajs er en billig og enkel stivelseskilde,  og giver en meget enkel markplan.  Kolbemajs giver også en fleksibilitet i foderplanen,  da afgrøden kan høstes som  helsæd, hvis grovfoderproduktion bliver lavere end forventet.