Værdien af et godt grovfoder er velkendt. Derfor er den højest mulige andel af hjemmeavlet grovfoder i rationen målet for de fleste mælkeproducenter. For, at det er muligt, skal foderkvaliteten være i top. Mængden af grovfoder, der kan høstes på bedriften, er sjældent en begrænsning. Derimod er kvaliteten af majsensilagen ofte en begrænsende faktor i fodringen.

récolte de maïs ensilageI rationer baseret på majsensilage er det oftest stivelsen, der er den øvre begrænsende faktor for, hvor meget majsensilage koen kan indtage. For megen stivelse medfører risiko for acidose (sur vom) som enten kan være akut synlig eller oftere subklinisk, hvor koen ikke er synligt påvirket, men både mælkeydelse og trivsel er nedsat. Her er det vigtigt at vælge majssorter, hvor et højt energiudbytte pr. ha og et højt energiindhold i ensilagen, i højere grad kommer fra fordøjelige cellevægge end fra stivelse. I rationer med overvægt af græs i grovfoderandelen er stivelsen vigtigst. Her bør der vælges tidlige sorter, så der er størst mulig sikkerhed for et højt stivelsesindhold ved høst. Har disse sorter samtidig en høj FK-NDF er dette kun positivt for mælkeydelsen og sundheden.

En høj andel af hjemmeavlet grovfoder i rationen kræver energikoncentrationen i foderet er høj. Derfor skal der vælges majssorter der kombinerer høj NEL20-værdi (MJ/kg tørstof) og høj fordøjelighed af cellevægge.