Vælg tidlige sorter med højt udbytt og højest mulig FK-NDF

Tidlighed, Topudbytte og maskimal fordøjelighed bestemmer sortsvalget i majs. LG majssorterne ligger i top på udbytte og stivelsesindhold, og har en unik høj fordøjlighed af cellevægge (FK-NDF) hvert eneste år. Det giver mere mælk i tanken.

Stabile majssorter med fordøjelighed i top. Forædlet af LG til danske marker og køer.

Hver eneste foderenhed skal udnyttes maskimalt……..