Kernemajs

Sunde sorter med høj udbyttesikkerhed

Valg af de rette sorter er afgørende for et godt resultat med kernemajs. Dernæst skal bedst mulige forårsudvikling sikres.

Vælg kun tidligt modne sorter som har ringe tendens til fusarium i kolben. LG lægger stor vægt på en god fusarium resistens i majssorterne.

Yukon er den eneste sort som er optaget på sortsliste i Danmark til kernemajs. Yukon har vist sin styrke alle år den har været dyrket. Hvert år med højt udbytte og ingen fusarium. Det bør vægtes højt, at der ikke kommer fusarium med i foderet. Glory og Ambition er to stærke bud på kernemajssorter, som i særdeleshed er velegnet til crimpning eller gastæt silo. De er tidligt modne, men bliver ikke så tørre i kolben som Yukon, men er stadig nemme at tærske. Ambition har tillige en god del stay-green, så vækstsæ­sonen kan udnyttes optimalt. Activate er den absolut tidligste kernemajssort. Moden før nogen anden og stadig med et højt udbytte – op til 10 tons tør kerne i flere forsøg.

Udnyt vækstsæsonen maksimalt

Selv i et besværligt år som 2012 er det lykkedes at avle kernemajs med et tilfredsstillende resultat. Men det kræver at håndværket er i orden. Majs til modenhed har brug for al den varme som vækstsæsonen kan byde på. Derfor skal marken være klar til såning af majsen så snart jordtemperaturen har passeret 80C og vejret tegner lunt og tørt 7-10 dage frem. Lad dig ikke friste til at så majsen før  disse betingelser er til stede. Det øger risikoen for mangelfuld fremspiring, for majsfrø behøver varme for at spire og gro tilfredsstillende efterfølgende. Anvend altid startgødning med N og P, så planterne  udvikler stærke rødder og vokser kraftigt efter fremspiring. Ukrudt skal bekæmpes effektivt og på tidlige vækststadier, ellers stjæler det energi fra majsen. Første bekæmpelse skal ske senest 4 uger efter såning!

Stærke planter

Majs vokser bedst i en porøs jord. Undgå derfor altid at køre i majsrækken både ved såning og efterfølgende kørsler. I en optimalt tillavet og passet mark med god gødningsforsyning vil risikoen for bladsvampeangreb være mindsket betragteligt. Men hvis der er erfaring for eller der konstateres angreb af majsøjeplet eller majsbladplet, bør en bekæmpelse overvejes.