LG ADONIS

Robusthed i særklasse!

LG ADONIS har udvist et meget højt udbyttepotentiale gennem to års værdiafprøvning og et års landsforsøg, hvor den i 2021 opnåede et forholdstal for udbytte på 108. Frøkvaliteten er god med et meget højt olieindhold.

LG ADONIS har en stærk resistens mod rodhalsråd og lys bladplet, kombineret med resistensen mod rapsrødsot. Sorten har ydermere en lav modtagelighed for sædskiftesygdommen kransskimmel.

Sorten har en moderat efterårsvækst med en lav tendens til stængelstrækning, og egner sig til tidlig såning. Vinterfastheden er meget god. Væksten starter middel-tidlig i foråret og sorten blomstrer middel-tidligt. LG ADONIS har en kort stængel og en fremragende standfasthed, hvilket gør høsten nem og ukompliceret. LG ADONIS har ikke skulpeopspringsresistens, og høst af sorten bør prioriteres.

 • Højt stabilt udbytte
 • Meget højt olieindhold
 • Meget god vinterfasthed
 • Egnet til tidlig såning
 • Middel til kort plantehøjde
 • Lav modtagelighed for lys bladplet
 • Lav modtagelighed for rodhalsråd
 • Lav modtagelighed for kransskimmel
 • Resistens mod rapsrødsot

Klik og se datablad

 • Udbytte
 • Olieindhold
 • Modningstid
 • Plantehøjde
 • Standfasthed
 • Vinterfasthed
 • Resistens, lys bladplet