Takket være et mere end 35 årigt dedikeret forædlingsprogram inden for majshelsæd, som er målrettet udvikling af sorter
med maksimal fordøjelighed af cellevægge og optimalt stivelsesindhold, kan LG tilbyde mælkeproducenter markedets bedste majssorter, der giver mest mulig mælk i tanken.

KRITERIER FOR TILDELING AF LG ANIMAL NUTRITION STEMPLET
De majssorter, der har LGAN stemplet i Danmark, er nøje udvalgt på baggrund af danske fodringsnormer og principper. Til
grund ligger også mindst 2 års landsforsøgsresultater.
Vurderingen af sorterne er baseret på en række kriterier som; total fordøjelighed, cellevægsfordøjelighed (FK-NDF), indhold
af ufordøjelige cellevægge (NDF), energiudbytte (NEL20), energiværdi NEL20 MJ/kg tørstof, stivelsesudbytte og stivelsesindhold.
Derudover stilles der krav til udbyttestabilitet, tørstof %, forårsudvikling, kuldetolerance og standfasthed.
Se efter det gule LGAN stempel. Det gør det let at vælge majssorter, der giver maksimal
foderoptagelse, højeste mælkeydelse og bedste økonomi.

 

Oversigt over majssorter der har LGAN stempel