LG AUSTIN

Effektiv N udnyttelse!

Spændende nyhed med meget højt udbytte og olieindhold. LG AUSTIN er sortslistet med forholdstal 110 i gennemsnit af værdiafprøvningen i årene 2019 og 2020.

Sorten ha en hurtig etablering og god vitalitet i efteråret. Risikoen for strækning af vækstpunktet før vinteren er lav. Sorten egner sig således til både tidlig og senere såning, idet tidligt etablerede afgrøder vækstreguleres i efterår med meget gode vækstbetingelser.

Væksten i foråret er kraftig og der er tale om en lang sort. Blomstring og modning sker relativt tidligt.

Sorten besidder N-FLEX egenskaben, hvilket øger udbyttestabiliteten.

 • Topudbytte
 • Højt olieindhold
 • Lav modtagelighed for lys bladblet
 • Lav modtagelighed for rodhalsråd (Phoma), pga resistensgenerne Rlm3 og Rlm7
 • Skulpeopsprings-resistens
 • Resistens mod rapsrødsot
 • N-flex, for optimal udnyttelse af kvælstof

Klik og se datablad

 • Udbytte
 • Olieindhold
 • Modningstid
 • Plantehøjde
 • Standfasthed
 • Vinterfasthed
 • Resistens, lys bladplet