LG AUSTIN

Top-udbytte!

LG AUSTIN er en sort med et meget højt udbytte og olieindhold. Den er sortslistet med forholdstal 110 i gennemsnit af værdiafprøvningen i årene 2019 og 2020, og den opnåede forholdstal 110 i landsforsøgnene 2021.

Sorten har en lav modtagelighed for sygdommene lys bladplet og rodhalsråd, og den besidder genet for resistens mod virussygdommen rapsrødsot. Sorten har en hurtig etablering og god vitalitet i efteråret. Risikoen for strækning af vækstpunktet før vinteren er lav. Kraftig afgrøder bør vækstreguleres i september. Væksten i foråret er kraftig og der er tale om en lang sort, med middel standfasthed. Blomstring og modning sker tidligt.

 • Top-udbytte, nr. 3 i landsforsøg 2021
 • Højt olieindhold
 • Lav modtagelighed for lys bladblet
 • Lav modtagelighed for rodhalsråd
 • Skulpeopsprings-resistens
 • Resistens mod rapsrødsot
 • N-FLEX, for optimal udnyttelse af kvælstof

Klik og se datablad

 • Udbytte
 • Olieindhold
 • Modningstid
 • Plantehøjde
 • Standfasthed
 • Vinterfasthed
 • Resistens, lys bladplet