LG Diablo

Maltbyg til både øl og whisky

LG Diablo er en maltbygsort anerkendt af den engelske maltbygkomité til både ølbrygning og destillering. Sorten er en non-GN sort, det betyder den er velegnet til produktion af whisky, da der ikke dannes det uønskede stof glycosid nitril under produktionen.

Sorten er højtydende og udbyttestabil, med forholdstal 101 i gennemsnit af de 5 år sorten har deltaget i landsforsøgene. LG DIABLO har gode stråegenskaber med et middellangt strå og en lav tendens til lejesæd og nedknækning af strå og aks. Modtageligheden for bladplet er lav og sorten får ikke meldug, det skyldes MLO genet for resistens mod meldug.

LG DIABLO har en god buskningsevne, kernekvalitet og sorteringen er i top.

I England er sorten optaget på “recommended list” med forholdstal 105, hvilket er et af de højeste udbytter på listen, som igen viser sortens stabilitet.

  • Stabilt udbytte
  • God kernekvalitet – høj sortering
  • Stærke stråegenskaber
  • MLO-resistent
  • Halmudbytte i top

Klik og se datablad