LG Diablo

Maltbyg til både øl og whisky produktion

LG Diablo er fremtidens sort til maltbygmarkedet. LG Diablo har et stort udbytte potentiale. Sorten er en Sanette x Overture afstamning. Sorten er en NON GN producent, hvilket gør den egnet til whisky produktion. LG Diablo er fra det engelske forædlings program og har en god kvælstofrespons, som kan omsætte de højere kvælstofnormer til højere udbytte.

I England har sorten givet det højeste udbytte blandt de afprøvede sorter, hvorfor sorten er på den engelske “RECOMMENDED LIST”. Sorten ligger nummer 1 på udbytte med REL 106 over 5 år.

LG Diablo har et meget højt ekstrakt udbytte, hvilket er et af de væsentligste parametre for maltbyg. Den har god kernekvalitet, hvilket også giver en meget høj sortering. LG Diablo har samme gode buskningsevne som Odyssey. Buskningsevnen medfører at halmudbyttet er i top. Dermed kan LG Diablo også dyrkes på husdyrbrug, hvor halmen kan udnyttes.

LG Diablo er MLO-resistent og har lav modtagelighed for bladplet.

  • Højt udbytte
  • God kernekvalitet
  • Stærke stråegenskaber
  • MLO-resistent
  • Halmudbytte i top

Klik og se datablad