LG GLOBETROTTER

LG Skyscraper forsøgsoversigt

LG Globetrotter

Stærk all-rounder

LG GLOBETROTTER er en ny højtydende 2-radet vinterbyg, der er kendetegnet ved en god kernekvalitet og en god sygdomsresistens.

Sorten har deltaget i landsforsøgende i tre år, og har opnået det største udbytte blandt de 2-radede vinterbygsorter i de tre år. LG GLOBETROTTER’s gode rumvægt er med til at sikre udbytte og foderkvalitet, også i et tørkeår som 2018. Strået er middellangt med middel tendens til lejesæd.

Den gode kernekvalitet gør LG GLOBETROTTER velegnet både til opfodring på driften og til videre salg.

LG GLOBETROTTER har en komplet sygdomsresistens med lav modtagelighed for bygrust og skoldplet. Modtageligheden for meldug er middel, og modtageligheden for ramularia er middel til lav.

Resultatet af den gode sygdomsresistens er et lavt behov for svampebekæmpelse. LG GLOBETROTTER har det laveste merudbytte for svampebekæmpelse, af de sorter der er afprøvet i landsforsøgene i årene 2018 – 2020, i gennemsnit 5,5 hkg pr. ha.

  • Stort stabilt udbytte
  • God kernekvalitet
  • Lavt merudbytte for svampebekæmpelse
  • Lav modtagelighed for bygrust
  • Lav modtagelighed for skoldplet

Klik og se datablad

 

LG FLynn