LG GLOBETROTTER

LG Skyscraper forsøgsoversigt

LG Globetrotter

Stærk all-rounder

LG GLOBETROTTER er en ny højtydende 2-radet vinterbyg, der er kendetegnet ved en god kernekvalitet og en god sygdomsresistens.

Sorten har deltaget i landsforsøgende i fire år, og har opnået det største udbytte blandt de 2-radede vinterbygsorter over perioden. I tørkeåret 2018 og i 2020 var LG GLOBETROTTER den to-radede sort med det største udbytte og i 2021 var den nr. 2. SOrtens høje rumvægt er med til at sikre udbytte og foderkvalitet. Strået er middellangt med middel strå-styrke.

Den gode kernekvalitet gør LG GLOBETROTTER velegnet både til opfodring på bedriften og til videre salg.

LG GLOBETROTTER har en komplet sygdomsresistens med lav modtagelighed for bygrust og skoldplet. Modtageligheden for meldug ramularia er middel.

Resultatet af den gode sygdomeresistens er et lavt behov for svampebekæmpelse. LG GLOBETROTTER har det næst-laveste merudbytte for svampebekæmpelse, af de sorter der er afprøvet i landsforsøgene i årene 2018-2021, i gennemsnit 6,1 hkg pr. ha.

  • Stort stabilt udbytte
  • Meget lavt merudbytte for svampebekæmpelse
  • Lav modtagelighed for bygrust
  • Lav modtagelighed for skoldplet
  • God kernekvalitet

Klik og se datablad

 

LG FLynn