LG MOCCA

Højtydende eksport- og foderhvede

Efter 2 års afprøvning har LG MOCCA slået sit høje udbytte potentiale fast.

LG MOCCA har et fint faldtal, hvilket gør sorten velegnet til eksport. Sorten er forædlet i Tyskland, hvor den har vist at den kvitterer for ekstra N.

LG MOCCA har et stift og middellangt strå. Sorten er derfor let at høste. Sygdomsmæssigt har LG MOCCA lav modtagelighed overfor septoria og aksfusarium, hvilket øger afsætningssikkerheden. Sorten har også god resistens mod både DTR og brunrust. Netop brunrust optrådte for første gang i et større omfang i 2017. Gulrust skal kontrolleres med et velegnet middel.

LG MOCCA er resistent overfor Orange-gule galmyg. Netop angreb af galmyg har ofte givet en ekstra kørsel i hveden, denne kan spares i LG MOCCA. Angreb af galmyg giver et udbyttetab i form af mindre og deforme kerner, hvilket også kan medføre et fradrag på hektorlitervægten.

  • Udbytte i særklasse
  • Kategoriseret som kiksehvede – velegnet til eksport
  • Store kerner med et højt faldtal
  • Resistent med orange-gule galmyg

Klik og se datablad