LG Skyscraper

LG Skyscraper forsøgsoversigt

LG Skyscraper

Udbytte i særklasse

Efter fire år i landsforsøgene opnår foderhveden LG Skyscraper en andenplads i udbytte med forholdstal 104, svarende til 108,4 hkg pr. ha.

LG Skyscraper danner sit udbytte ved en god buskning, middel aksstørrelse og middel til høj tusindkornsvægt. Denne afbalancerede sammensætning af udbytte er baggrunden for sortens fremragende udbyttestabilitet. Vinterfastheden er god og sorten har et  middellangt strå med en god stråstyrke og en lav tendens til lejesæd. Væksten i efteråret er relativ kraftig, men den flade vækst og stråstyrke gør den til et sikkert valg ved tidlig såning. Det ses af resultaterne af fire landsforøg i 2020, hvor LG Skyscraper blev nr. 1 i udbytte ved såning i begyndelsen af september. I forsøgene er 14 sorter afprøvet ved tidlig og sen såning.

Sorten har lav modtagelighed for meldug, hvedebladplet og en fremragende resistens mod gulrust. Sorten er modtagelig for Septoria, og svampebehandling målrettes bekæmpelse af denne sygdom.

Sorten har resistens mod hvedegalmyggens larve, der ødelægger kernekvaliteten og forårsager udbyttetab. Bekæmpelse af hvedegalmyggen er derfor ikke aktuel.

Den har en god kernekvalitet, det giver en høj fordøjelighed og dermed et højt energiindhold til fodring af grise. Sorten er indplaceret med karakteren 6 for energiindhold på en 1-10 skala, den næsthøjeste karakter der er givet.

  • Udbyttestabilitet i særklasse
  • Høj foderværdi
  • Lav modtagelighed for meldug
  • Resistens mod gulrust
  • Resistens mod hvedegalmyg
  • God standfasthed

Klik og se datablad

 

Hvede høst