LG Skyscraper

Buskningstype med god vinterfasthed

Efter 2 års afprøvning har LG SKyscraper slået sit store udbyttepotientiale fast. LG Skyscraper har et fantastisk højt udbytte og markedets højeste energi-indhold, målt i FeSv. Dermed er sorten det helt klare førstevalg på ejendomme, hvor hveden opfodres. SOrten er forædlet i England og er en klar kandidat til den engelske “Rcomended list”.

LG Skyscraper har lav modtagelighed overfor meldug og gulrust. Sorten har også resistens mod DTR. LG Skyscraper har et stærkt strå med middel-længe.

LG Skyscraper er resistent overfor den orange-gule galmyg. Netop angreb af galmyg har ofte givet en ekstra kørsel i hveden, denne kan spares i LG Skyscraper. ANgreb af galmyg giver et udbyttetab i form af mindre og deforme kerner, hvilket medfører et fradrag på hektolitervægten.

  • Udbytte i særklasse
  • Meget højt udbytte af FeSv
  • Store kerner
  • Resistent mod den orange-gule galmyg

Klik og se datablad