Limagrain, førende i forskning i majsensilage

I takt med stigende ydelse i besætningerne, som følge af genetiske fremskridt, øges kravene til optimering af koens energiindtag.  Da majs udgør en væsentlig andel af foderrationen, bør fokus rettes på maksimal fordøjelighed af majsensilagen.

Dedikeret helsædsmajs forædling

I mere end 35 år har Limagrain haft sine forædlingsprogrammer opdelt i henholdsvis helsæds- og kernemajs forædling. Det skyldes ikke mindst at kvalitetskravene til foderværdien af helsædsmajs afviger væsentligt fra kernemajs.

For at øge energiindholdet i cellevæggene fra blade og stængler, rettede forædlingen sig i mange år mod at mindske indholdet af lignin i cellevæggene, da lignin er helt ufordøjelig. Derfor jo mindre lignin jo højere fordøjelighed – dog er en vis mængde nødvendig for at sikre plantens standfasthed. Derfor er der en grænse for forbedring af cellevægsfordøjeligheden gennem sænkning af lignin indholdet. Den variation, der ses mellem dyrkede sorter, kan ikke kun forklares med indholdet af lignin i planten. Kvaliteten og strukturen af lignin i cellevæggene har også en væsentlig betydning, og derfor vigtig i forædlingen af sorter med endnu højere cellevægsfordøjelighed.

Limagrains forskningsafdeling har sideløbende med forædlingen mod lavere lignin indhold i majssorter, arbejdet målrettet på at undersøge og forstå opbygningen af cellevægge. Dette er foregået i samarbejde med INRA*, da der i forskningsverdenen er en stor interesse for at kortlægge cellevægsstrukturer og dannelsen af disse. Resultaterne af denne forskning er nu på vej til at udmønte sig i sorter med endnu højere cellevægsfordøjelighed.

0139D008