Activate FAO 150

ACTIVATE er en  fantastisk populær sort, der giver sikkerhed for tidlig høst af høj kvalitet hvert år. ACTIVATE har en relativ høj grad af stay-green for så tidlig en sort, hvilket giver den et lidt bredere høstvindue i forhold til andre sorter i den ekstremt tidlig klasse. ACTIVATE leverer høje udbytter med en god foderkvalitet. Standfast sort med pænt siddende kolber, som har lukket svøb. Kolben modner ekstremt tidligt. Et sikkert og klogt valg når tidlighed, udbytte og kvalitet skal gå op i en højere enhed. 

 • Ekstrem tidlig – til alle lokaliteter
 • Højt, sikkert og stabilt udbytte
 • Exceptionel høj kvalitet
 • God forårsudvikling
 • Meget højt stivelseudbytte
 • Relativ høj grad af stay-green for så tidlig en sort

Klik og se datablad

Forhandles af: Linds

HVAD ER NDF OG HVILKEN BETYDNING HAR FORDØJELIGHEDEN AF NDF?

NDF er fibre – også kaldet cellvægsstoffer.

”NDF består hovedsageligt af cellulose, hemicellulose og lignin. Lignin-delen er helt ufordøjelig, mens cellulose og hemicellulose kan udnyttes via mikroorganismers nedbrydning i vommen hos drøvtygger. Der er stor forskel på majssorters NDF-fordøjelighed. Variationen skyldes dels forskelle i indholdet af lignin, dels forskelle i strukturen af cellevægsstofferne.”

Grundlæggende dannes der 3 slags organiske syrer ud fra kulhydraterne: sukker giver meget smørsyre, stivelse meget propionsyre, og NDF meget eddikesyre. Man har fundet ud af, at den ideelle sammensætning af de organiske syrer i vommen, når det gælder produktion af mælk, er 60 procent eddikesyre, 20 procent propionsyre og 20 procent smørsyre.

De organiske syrer omdannes via koens stofskifte til fedt, sukker og protein i koens mælk, samt fedt og protein i kød. Meget eddikesyre giver mere fedt og protein i mælken.

 • Forårsudvikling
 • Plantehøjde
 • Afgrødedækning af jorden
 • Dækning af kolbe
 • Standfasthed
 • Stay-green