Atrium FAO 200

ATRIUM er stadig Danmarks bedste og mest populære majssort – ganske enkelt fordi den leverer kvalitet og stabilitet, som er meget svær at slå! Med ATRIUM er du sikker på, at din majsensilage har den helt perfekte sammenhæng hvert eneste år. ATRIUM giver den højest mulige grovfoderoptagelse og mest mulig mælk i tanken.

 • Uovertruffen bedste kvalitet
 • Fantastisk foderværdi der giver mere mælk i tanken:
  • Perfekt stivelses indhold
  • Absolut højeste FK-NDF
 • Stærk forårsudvikling
 • Høj kuldetolerance
 • Tidlig blomstring
 • Middel stay-green
 • Middel plantehøjde

Klik og se datablad

 

Forhandles af: Hornsyld Købmandsgaard

LG ANIMAL NUTRITION

Suveræn kvalitetsprofil, høj ydelse og de bedste dyrkningsegenskaber

De majssorter, der tildeles det gule LGAN stempel i Danmark er nøje udvalgte efter en lang række kriterier. Sorterne vurderes på baggrund af vores egne forsøgsresultater samt minimum 2 års resultater i Landsforsøgene, hvor høj NDF-fordøjelighede er et af nøglekriterierne. Vigtige parametre derudover er bl.a. totalt energiudbytte, energiværdi (NEL20, MJ/kg TS), stivelsesudbytte, stivelsesindhold og udbyttestabilitet.

Høj NDF-fordøjelighed – et klart forædlingsmål hos Limagrain

Limagrain har det klare forædlingsmål, når det drejer sig om udvikling af helsædssorter til malkekøer, at både NDF-fordøjelighed og stivelsesindholdet skal optimeres. Det giver os majssorter med den bedste kvalitetsprofil, hvor fordøjeligt NDF og stivelse indgår i en perfekt balance.

Du kan kende sorterne med den højeste NDF fordøjelighed på det gule LG Animal Nutrition stempel, som se her op til højre.

 • Forårsudvikling
 • Plantehøjde
 • Afgrødedækning af jorden
 • Dækning af kolbe
 • Standfasthed
 • Stay-green