ECHO FAO 160

ECHO er en sort der minder meget om Trooper både hvad angår tidlighed, udbytte og udseende. ECHO har et lidt højere udbytte end Trooper og god energikoncentration. Kolberne er ensartede med fuld kernefyldning og helt lukket kolbesvøb. Standfastheden er som altid hos LG sorterne i top og stay-green er middel.

 • Højt udbytte af stivelse
 • Super forårsudvikling
 • Unik standfasthed i denne tidligheds gruppe
 • God fordøjelighed af NDF
 • Høj energikoncentration
 • Flot kolbe med lukket svøb

Klik og se datablad

Forhandles af: DLG

STARCOVER nu også med Vibrance®

Til dem der gerne vil gøre noget ekstra for at sikre sine majs en god start, så har LG til kommende sæson opdateret STARCOVER bejdsningen, således at Vibrance 500 FS nu indgår. STRACOVER Pro, som den nye bejdsning nu hedder, består derfor nu af tre komponenter.

Komponent 1 – Planteudtræk

Den ene komponent er et planteudtræk fra Guarbønnen, som få dage efter såning trækker ud i rodzonen og lægger sig omkring frøet. Her danner det en skorpe rundt om frøet som suger jordfugt således at frøet hurtigere når et vandindhold på 30%, som igangsætter spiringen. Planteudtrækket stimulerer derefter til dannelse af flere sekundære rødder, hvilket giver plantenet større næringsstofoptg.

Komponent 2 – Bakterien

Den anden komponent er bakterien Bacillus amyloliquefaciens, som knytter sig til rhizosfæren, hvor den lever og formerer sig af de affaldsstoffer som rodnettet udskiller. Bakterien lever dermed i symbiose med rødderne, da den afgiver nogle nedbrydningsprodukter i form af f.eks. fytase, der opløser det organisk bundne fosfor i jorden og derved øger fosfor tilgængeligheden.

Komponent 3 – Vibrance®

Den tredje komponent Vibrance 500 FS som nu indgår som et ekstra element i STARCOVER Pro bejdsningen er et fungicid tilhørende SDHI-gruppen. Aktivmidlet er SEDAXANE som er særlig effektiv mod Rhizoctonia, og så har det en meget positiv effekt på udviklingen af rodspire og rødder. Vibrance® forbedrer desuden stresstolerancen i forhold til tørke og næringsstofmangel. Mange af de samme egenskaber gør sig gældende for Starcover og der er dermed en rigtig god synergieffekt mellem de to.

STARCOVER Pro sikrer dig en bedre fremspiring, bedre rodudvikling, bedre næringsstofoptag og fosfor tilgængelighed og så har majsens stay-green vist sig at blive markant forbedret, hvilket giver et større høstvindue. STARCOVER Pro giver altså dine majs de bedste forudsætninger for at opnå sit fulde udbyttepotentiale. Så hvis du med god ro i maven vil kunne sige, at du har gjort alt hvad du kan for at dine majs lykkedes eller måske ha du nogle arealer, hvor majsens vækst er mere udfordret. Så bør du vælge STARCOVER Pro bejdsningen.

 • Forårsudvikling
 • Plantehøjde
 • Afgrødedækning af jorden
 • Dækning af kolbe
 • Standfasthed
 • Stay-green