LG 30.179 FAO 180

LG 30.179 er forædlet til kernemajs og har som gennemsnit af de 3 år den har været med i kernemajs forsøgene (2017-2019) været nr.1. Sikker kernemajsavl i Danmark stiller særlige krav til sorterne mht. tidlighed, kerne nedtørring, tærskbarhed, standfasthed, og forårsudvikling mm. Mange af disse egenskaber er også vigtige
til helsæd hvor LG 30.179 præstere rigtig
godt med flotte udbytter af god kvalitet.

 • Meget højt kerneudbytte
 • Høj foderværdi pr. hkg kerne
 • Høj foderværdi i kolbemajs
 • Stærk forårsudvikling
 • Tidlig blomstring
 • God bladsundhed
 • Standfasthed i top

Klik og se datablad

Forhandles af:  ATR Landhandel

Kolbemajs og kernemajs

Kolbemajs og kernemajs skal normalt stå 3-4 uger længere i marken end majs til helsæd. Der bør kun vælges sorter, der kan nå at blive klar til høst senest den 20. oktober hvert år.

Det betyder at:

 • Kolbemajs skal kunne nå ca. 55% tørstofindhold i kolber med svøbblade
 • Kernemajs til vådkonservering ved ensilering eller gastæt silo skal kunne nå ned på 38-40 % vandindhold i kernerne.

Ambition er blandt de gode allround sorter, der kan anvendes til både helsæd, kolbe- og kernemajs. Den er ideel som buffersort fordi den også har gode egenskaber til helsæd og standfastheden til at stå til modenhed.

Yukon og LG 30.179 er ægte kernemajssorter og de sikreste valg til kernemajs pga. deres evne til hvert år, at blive klar til høst i tide. Yukon og LG 30.179 er pt. de eneste sorter på den danske sortsliste for kernemajs. Den er en smule senere end Yukon, men giver et højere udbytte.

 • Forårsudvikling
 • Plantehøjde
 • Afgrødedækning af jorden
 • Dækning af kolbe
 • Standfasthed
 • Stay-green
Kernemajs hsøt hos Vonsmose