LG 31.205 FAO 205

LG 31.205 er en ny middeltidlig sort der virkelig kan sparke udbyttet op på de gode lokaliteter. I 2017 lå LG31.205 nummer 1 på stivelsesudbytte i Landsfrosøgene, når vi ser på resultaterne fra de lune lokaliteter. LG 31.205 er opret og meget høj plantetype med en god standfasthed og passende stay-green.

 • Højeste stivelsesudbytte i landsforsøgene 2017 (lune lokaliteter)
 • Meget høj og opret plantetype
 • God forårsudvikling
 • God bladsundhed
 • Stærk standfasthed
 • Middel stay-green

Klik og se datablad

Forhandles af: Linds A/S

Høj energikoncentration og høj cellevægsfordøjelighed giver mere mælk

 

Værdien af et godt grovfoder er velkendt. Derfor er den højest mulige andel af hjemmeavlet grovfoder i rationen målet for de fleste mælkeproducenter. For, at det er muligt, skal foderkvaliteten være i top. Mængden af grovfoder, der kan høstes på bedriften, er sjældent en begrænsning. Derimod er kvaliteten af majsensilagen ofte en begrænsende faktor i fodringen.

I rationer baseret på majsensilage er det oftest stivelsen, der er den øvre begrænsende faktor for, hvor meget majsensilage koen kan indtage. For megen stivelse medfører risiko for acidose (sur vom) som enten kan være akut synlig eller oftere subklinisk, hvor koen ikke er synligt påvirket, men både mælkeydelse og trivsel er nedsat. Her er det vigtigt at vælge majssorter, hvor et højt energiudbytte pr. ha og et højt energiindhold i ensilagen, i højere grad kommer fra fordøjelige cellevægge end fra stivelse. I rationer med overvægt af græs i grovfoderandelen er stivelsen vigtigst. Her bør der vælges tidlige sorter, så der er størst mulig sikkerhed for et højt stivelsesindhold ved høst. Har disse sorter samtidig en høj FK-NDF er dette kun positivt for mælkeydelsen og sundheden.

En høj andel af hjemmeavlet grovfoder i rationen kræver energikoncentrationen i foderet er høj. Derfor skal der vælges majssorter der kombinerer høj NEL20-værdi (MJ/kg tørstof) og høj fordøjelighed af cellevægge.

 

 

Rød ikon med Ny i 2019
 • Forårsudvikling
 • Plantehøjde
 • Afgrødedækning af jorden
 • Dækning af kolbe
 • Standfasthed
 • Stay-green