LG 31.207 FAO 205

LG 31.207 er en højtydende sort i det middeltidlige segment. Sorten er opret og meget høj med god forårsudvikling. Kolberne er store og de sidder relativ lavt, hvilket sikrer en god standfasthed. Kolbe og kerne har en lidt rødlig farve, denne er genetisk bestemt og er ikke et tegn på toxiner. LG 31.207 kan virkeligt sparke udbytte op på de gode lokaliteter. Denne sort har leveret det højeste tørstof udbytte i landsforsøgene i gns. fra 2019-2022.

 • Udbyttet er i top i landsforsøgene på lune, såvel som kølige lokaliteter
 • Højeste tørstof udbytte i landsforsøgene i gns. 2019-2022
 • Høj antal foderenheder hvert år
 • Høj og opret plantetype
 • Ekstrem god bladsundhed

Klik og se datablad

Forhandles af: Nordic Seed A/S

Høj energikoncentration og høj cellevægsfordøjelighed giver mere mælk

Værdien af et godt grovfoder er velkendt. Derfor er den højeste mulige andel af hjemmavlet grovfoder i rationen målet for de fleste mælkeproducenter. For at det er muligt, skal foderkvaliteten være i top.Mængden af grovfoder, der kan høstes på bedriften, er sjældent en begrænsning. Derimod er kvaliteten af majsensilagen ofte en begrænsende faktor i fodringen.

I rationer baseret på majsensilage er det oftest stivelsen, der er den øvre begrænsende faktor for, hvor meget majsensilage koen kan indtage. For megen stivelse medfører risiko for acidose (sur vom) som enten kan være skut synlig eller oftere subklinisk, hvor koen ikke er synligt på virket, men både mælkeydelse og trivsel er nedsat. Her er det vigtigt at vælge majssorter, hvor et højt energiudbytte pr. ha og et højt energiindhold i ensilagen, i højere grad kommer fra fordøjelige cellevægge end fra stivelse. I rationer med overvægt af græs i grovfoderandelen er stivelsen vigtigst. Her bør der vælges tidlige sorter, så der er størst mulig sikkerhed for et højt stivelsesindhold ved høst. Har disse sorter samtidig en høj FK-NDF er dette kun positiv for mælkeydelsen og sundheden.

EN høj andel af hjemmeavlet grovfoder i rationen kræver energikoncentrationen i foderet er høj. Derfor skal der vælges majssorter der kombinerer høj NEL20-værdi (MJ/kg tørstof) og høj fordøjelighed af cellevægge.

Majs til biogas

For majs til biogas er der primært interesse for sorter, der kan producere så stor mængde tørstof pr. ha som muligt. Det gælder især, hvis man er sælger af majs til biogas, og man udelukkende bliver afregnet efter tørstofmængden. Er man producent af biogas, er det også ønskeligt, at majsen tilmed har en høj energiværdi i form af et højt stivelsesindhold og høj fordøjelighed af NDF.

 

 • Forårsudvikling
 • Plantehøjde
 • Afgrødedækning af jorden
 • Dækning af kolbe
 • Standfasthed
 • Stay-green