Pinnacle FAO 180

PINNACLE er en tidlig sort, der har super stærke dyrkningsegenskaber, herunder fantastisk forårsudvikling. PINNACLE giver ekstremt høje stivelsesudbytter og ligger som gennemsnit af de 4 år den har været i landsforsøg (2016-2019) nr. 1 på udbytte af stivelse. PINNACLE er en perfekt allround sort, der egner sig til både helsæds-, kolbe- og kernemajs. PINNACLE er en meget opret plantetype, der giver flotte fyldte ensartede kolber. Planten afmodner harmonisk og kan dyrkes på alle lokaliteter.

 • Højeste stivelsesudbytte i DK (2016-2019)
 • Suveræn forårsudvikling
 • Bland DK’s mest standfaste
 • Harmonisk afmodning
 • Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs
 • Kan dyrkes på alle lokaliteter

Klik og se datablad

Forhandles af: DLG

Kolbe og kernemajs

Kolbemajs og kernemajs skal normalt stå 3-4 uger længere i marken end majs til helsæd. Der bør kun vælges sorter, der kan nå at blive klar til høst senest den 20. oktober hvert år.

Det betyder at:

 • Kolbemajs skal kunne nå ca. 55% tørstofindhold i kolber med svøbblade
 • Kernemajs til vådkonservering ved ensilering eller gastæt silo skal kunne nå ned på 38-40 % vandindhold i kernerne.

Ambition er blandt de gode allround sorter, der kan anvendes til både helsæd, kolbe- og kernemajs. Den er ideel som buffersort fordi den også har gode egenskaber til helsæd og standfastheden til at stå til modenhed.

 • Forårsudvikling
 • Plantehøjde
 • Afgrødedækning af jorden
 • Dækning af kolbe
 • Standfasthed
 • Stay-green