Reason FAO 160

Reason er en meget tidlig sort, der producerer en perfekt kvalitetsprofil til højtydende malkekøer med høj ration af majs. REASON har stærke dyrkningsegenskaber og leverer et højt udbytte for en sort i denne tidlighedsklasse. Forårsudviklingen er ekstremhurtig og REASON giver relativ høje og kraftige planter. Sikker, tidlig høst, højt udbytte og god kvalitet, er gode grunde til at tage REASON med i markplanen.

 • Ekstrem tidlig
 • Højt udbytte af foderenheder og stivelse
 • Meget høj fordøjelighed af NDF
 • Super hurtig forårsudvikling
 • Flot kolbe med lukket svøb
 • Høj tørketolerance
 • Bedste stivelses levandør i både Sverig og Norge

Klik og se datablad

Forhandles af: Nordic Seed

LG ANIMAL NUTRITION

Suveræn kvalitetsprofil, høj ydelse og de bedste dyrkningsegenskaber

De majssorter, der tildeles det gule LGAN stempel i Danmark er nøje udvalgte efter en lang række kriterier. Sorterne vurderes på baggrund af vores egne forsøgsresultater samt minimum 2 års resultater i Landsforsøgene, hvor høj NDF-fordøjelighed er et af nøglekriterierne. Vigtige parametre derudover er bl.a. totalt energiudbytte, energiværdi (NEL20, MJ/kg TS), stivelsesudbytte, stivelsesindhold og udbyttestabilitet.

Høj NDF-fordøjelighed – et klart forædlingsmål hos Limagrain

Limagrain har det klare forædlingsmål, når det drejer sig om udvikling af helsædssorter til malkekøer, at både NDF-fordøjelighed og stivelsesindholdet skal optimeres. Det giver os majssorter med den bedste kvalitetsprofil, hvor fordøjeligt NDF og stivelse indgår i en perfekt balance.

Du kan kende sorterne med den højeste NDF fordøjelighed på det gule LG Animal Nutrition stempel, som her op til højre.

 

 • Forårsudvikling
 • Plantehøjde
 • Afgrødedækning af jorden
 • Dækning af kolbe
 • Standfasthed
 • Stay-green