Trooper FAO 160

TROOPER er en meget tidlig sort til alle lokaliteter – især kølige. Det er en robust stivelsesleverandør med ekstrem høj fordøjelighed af callevægge. I det helt tidlige segment er TROOPER en sund plante med god forårsudvikling og ekstrem god standfasthed. Sikker, tidlig høst, højt udbytte af god kvalitet med fremragende energikoncentration er god grunde til at vælge TROOPER.

 • Højt udbytte af foderenheder og stivelse
 • Super forårsudvikling
 • Unik standfasthed i denne tidligheds gruppe
 • Høj fordøjelighed af NDF
 • Høj energikoncentration
 • Flot kolbe med lukket svøb

Klik og se datablad

Forhandles af: Nordic Seed

LG ANIMAL NUTRITION

Suveræn kvalitetsprofil, høj ydelse og de bedste dyrkningsegenskaber

De majssorter, der tildeles det gule LGAN stempel i Danmark er nøje udvalgte efter en lang række kriterier. Sorterne vurderes på baggrund af vores egne forsøgsresultater samt minimum 2 års resultater i Landsforsøgene, hvor høj NDF-fordøjelighed er et af nøglekriterierne. Vigtige parametre derudover er bl.a. totalt energiudbytte, energiværdi (NEL20, MJ/kg TS), stivelsesudbytte, stivelsesindhold og udbyttestabilitet.

Høj NDF-fordøjelighed – et klart forædlingsmål hos Limagrain

Limagrain har det klare forædlingsmål, når det drejer sig om udvikling af helsædssorter til malkekøer, at både NDF-fordøjelighed og stivelsesindholdet skal optimeres. Det giver os majssorter med den bedste kvalitetsprofil, hvor fordøjeligt NDF og stivelse indgår i en perfekt balance.

Du kan kende sorterne med den højeste NDF fordøjelighed på det gule LG Animal Nutrition stempel, som her op til højre.

LGAN ikon
Starcover logo
 • Forårsudvikling
 • Plantehøjde
 • Afgrødedækning af jorden
 • Dækning af kolbe
 • Standfasthed
 • Stay-green