Trooper FAO 160

Trooper er en tidlig og stærk all-round sort til alle kølige lokaliteter. Det er en robust stivelsesleverandør i helsæd med en ekstremt høj fordøjelighed af cellevægge. I det helt tidlige segment er Trooper en klar nr. 1 på fordøjeligheden. Trooper er en sund plante med en god forårsudvikling og den har sammen med Reason vist sig som den mest standfaste blandt de helt tidlige majssorter. Trooper kan derfor dyrkes i alle områder af landet.

  • Højt udbytte af foderenheder og stivelse
  • Ekstremt høj cellevægs fordøjelighed
  • Robust plante med suveræn standfasthed
  • Høj grad af stay-green for en majs i denne tidligheds-klasse
  • Meget høj afgrødedækning

Klik og se datablad

Forhandles af: Nordic Seed

LG ANIMAL NUTRITION

Suveræn kvalitetsprofil, høj ydelse og de bedste dyrkningsegenskaber

De majssorter, der tildeles det gule LGAN stempel i Danmark er nøje udvalgte efter en lang række kriterier. Sorterne vurderes på baggrund af vores egne forsøgsresultater samt minimum 2 års resultater i Landsforsøgene, hvor høj NDF-fordøjelighed er et af nøglekriterierne. Vigtige parametre derudover er bl.a. totalt energiudbytte, energiværdi (NEL20, MJ/kg TS), stivelsesudbytte, stivelsesindhold og udbyttestabilitet.

Høj NDF-fordøjelighed – et klart forædlingsmål hos Limagrain

Limagrain har det klare forædlingsmål, når det drejer sig om udvikling af helsædssorter til malkekøer, at både NDF-fordøjelighed og stivelsesindholdet skal optimeres. Det giver os majssorter med den bedste kvalitetsprofil, hvor fordøjeligt NDF og stivelse indgår i en perfekt balance.

Du kan kende sorterne med den højeste NDF fordøjelighed på det gule LG Animal Nutrition stempel, som her op til højre.

LGAN ikon
  • Forårsudvikling
  • Plantehøjde
  • Dækning af kolbe
  • Standfasthed
  • Stay-green