Odyssey

Højtydende maltbyg med kurs mod nye højder

Odyssey kan dyrkes med henblik på afsætning til enten almindelig maltbyg, eller malt til whisky produktion. Buskningsevnen er meget høj, akset er middellangt og endeligt er kernestørrelse høj.

Odyssey er resistens på havrecyctenematoder, race 1 og 2, og kan derfor dyrkes i kornrige sædskifter.

Grundet buskningsevnen og det lange strå er halmudbyttet også i top. Dermed kan Odyssey også dyrkes på husdyrbrug, hvor halmen kan udnyttes.

Sygdomsmæssigt er Odyssey MLO-resistent, lav modtagelighed overfor skold og bladplet. Odyssey kan blive angrebet af bygrust, hvorfor denne sygdom skal kontrolleres hele vækstsæsonen. Sker dette kvitterer Odyssey med topudbytte.

  • Stabilt højt udbytte
  • Meget høj sortering
  • Høj hektorlitervægt
  • Medium strålængde
  • Dobbelt nematode resistens
  • Lav modtagelighed for blad- og skjoldplet

Klik og se datablad