Kornsorter

 

 

Vårbyg

Det vigtigste forædlingsmål i vårbyg er at frembringe sorter med en god kvalitet til øl- og whisky-malt. Efter sortslistning sendes sorterne gennem de krævende programmer for afprøvning a maltens kvalitet, CBMO i Frankrig, Berliner-programmet i Tyskland, samt det nyere Danish Preferred program. Kun ganske få sorter går igennem og opnår en bred anerkendelse blandt malterierne.

Udover maltkvalitet er udbytte, sygdomsresistens og strå-egenskaber selvfølgelig afgørende forædlingsmål.

Vinterbyg

Vinterbyg forædles mod anvendelse i foder. Her vægter udbytte, kernekvalitet, sygdomsresistens og stråstyrke meget højt. LG har forædlingsprogrammer for både 2 og 6-radede sorter. 

Vinterhvede

Vinterhvede er en af de vigtigste arter i LG’s forædling. LG har store forædlingsprogrammer i Tyskland, Frankrig og England.

Det danske marked for vinterhvede er hovedsageligt et fodermarked, her er det typisk de engelske sorter der klarer sig godt. Vinterhvede med høj kvalitet til brødbagning er en specialitet i det tyske forædlings program, hvorfra vi henter de gode brødhveder der passer til danske forhold.

Selvom forædlingen af vinterhvede til Danmark sker primært i England og Tyskland, sikres det at de nye sorter passer til danske forhold gennem en omfattende lokal afprøvning i Danmark.

 

Vårbyg

 

LG BRONCO 

 

Vinterbyg
Vinterhvede