Majssorter

LG’s majssorter er forædlet til højtydende malkekøer

Limagrain har den mest omfattende forædling af majssorter, særligt målrettet helsæd til højtydende malkekøer

I mere end 35 år har Limagrain målrettet forædlet efter majssorter, der særligt egner sig til helsæd til højtydende malkekøer. Det er grunden til, at LG kan tilbyde markedets bedste og mest stabile majssorter til helsæd med den optimale kvalitetsprofil, der giver mest mælk i tanken.

Majsensilage er grovfoder og kraftfoder i samme stak

Majsensilage er et energirigt grovfoder – egentlig er det grovfoder og kraftfoder i samme stak. Stivelsen, som er let fordøjelig ligesom kraftfoder, udgør den største energikilde i majsensilagen, mens restplanten, der leverer de vigtige fibre (NDF) og ca. en tredjedel af energien, udgør grovfoderet. Stivelse og NDF fordøjelighed  er de to faktorer, som tilsammen har størst betydning for energiværdien i majsensilagen. Fiberfordøjeligheden (FK-NDF) er særlig vigtig, idet den sætter grænser for, hvor meget majsensilage koen kan indtage og dermed også for, hvor meget energi, der kan udnyttes og omsættes til mælk.

Det er velkendt og veldokumenteret, at højere fordøjelighed af NDF giver mulighed for øget foderindtag og bedre foderudnyttelse, som direkte kan omsættes til højere mælkeydelse.

Klart forædlingsmål

Limagrain har derfor det klare forædlings­mål, når det drejer sig udvikling af helsædssorter til malkekøer, at både NDF- fordøjelighed og stivelsesindholdet skal optimeres. Det giver os majssorter med den bedste kvalitetsprofil, hvor fordøjeligt NDF og stivelsesindhold indgår i en perfekt balance.

Forædling af sorter med højere cellevægsfordøjelighed

NDF er fibre – også kaldet cellevægsstoffer. De består af cellulose, hemicellulose og lignin. Lignin delen er helt ufordøjelig, mens cellulose og hemicellulose kan udnyttes via mikroorganismernes nedbrydning i vommen hos drøvtyggeren. Der er stor forskel på majssorters NDF fordøjelighed. Variationen skyldes dels forskelle i indholdet af lignin, dels forskelle i strukturen af lignin i cellevæggene. Det nemmeste forædlingsmæssigt, er at sænke lignin indholdet i planterne, for det øger straks fiber fordøjeligheden. Der er dog grænser for, hvor langt man kan sænke ligninindholdet uden, at det går ud over plantens standfasthed. Derfor er målet i mere moderne forædling for cellevægsfordøjelighed, at finde de sorter, der har en hensigtsmæssig cellevægsstruktur, som fremmer tilgængeligheden af cellulose og hemicellulose.

Bedste frøkvalitet til Danmark

Frøkvalitet har højeste prioritet hos LG
Valg af majssort er også et spørgsmål om tillid til leverandøren af majsfrøet, for det er forædleren, som producerer frøet. Kvalitet i majsfrø omfatter, ud over den lovpligtige almindelige spire test, også en test af spireevne under kølige forhold – den såkaldte koldtest. Derudover skal frøet have en god vitalitet, være rent, sortsrent og fri for udsæds bårne sygdomme samt være forsynet med en kvalitetsbejdsning.

Majsfrøet skal være koldtestet
Koldtesten er ikke lovpligtig ligesom den almindelige varmspiretest. For LG er det en selvfølge at majsfrø, der skal sås i Danmark, skal være koldtestet, idet Danmark ligger på nordgrænsen for majsdyrkning og de danske forår kan være særdeles kolde og fugtige. Vi udvælger derfor de bedste partier til Danmark. Der er ingen garanti for at parallelt-importerede frø fra andre lande lever op til de samme høje krav, som vi stiller til de frøpartier, vi tager til Danmark.

Både topudbytter og topkvalitet med LG

Limagrain er absolut førende inden for helsædssorter med høj fiberfordøjelighed. Tilmed ligger LG sorter klart i førerpositionen, både når det gælder udbytte af foderenheder og stabilitet. Vores målrettede forædlingsprogram fulgt op af verdens grundigste interne afprøvningssystem giver pote, når finalen skal stås i Landsforsøgene. LG sorter holder føringen i toppen af udbytteskalaen stabilt over årene og forbliver topsorter i mange år. Det er vigtigt for dig som landmand, at du kan regne med, at din majssort ikke svigter dig, men at du trygt kan vælge den samme sort år efter år. Det giver stabilitet i både mark og stald.

MAJSSORTER 2023

MEGET TIDLIGE

TROOPER

(FAO 160)


ECHO

(FAO 160)


REASON

(FAO 160) 


YUKON

(FAO 160)


 

TIDLIGE

PROSPECT

(FAO 170)


GLORY

(FAO 170)  


 WIZARD

(FAO 170)


FOXTROT

(FAO 175)


FAITH

(FAO 175)


SAXON

(FAO 175)


SKIPPER

(FAO 180)


LG 30.179

(FAO 180)Biogas ikon


 AMBITION

(FAO 180)


FIELDSTAR

(FAO 180)


AYA

(FAO 180)


 PINNACLE

 (FAO 180)


 

 

TIDLIGE - MIDDELTIDLIGE

RESOLUTE

(FAO 190)


CONCLUSION

(FAO 190)


FUNCTION

(FAO 190)  


LG 31.206

(FAO 190)  


EMELEEN

(FAO 200)


ABILITY

(FAO 200)


LG 31.211

(FAO 200)


LG 31.205

(FAO 205)


LG 31.207

(FAO 205)


 

MIDDELTIDLIGE - SILDIGE

JAKLEEN

(FAO 215) 


 

MAJS TIL ØKOLOGI

LG ØKOMIX 180.01

(FAO 180)


LG 30.179

(FAO 180)Biogas ikon


PINNACLE

(FAO 180)


EMELEEN

(FAO 200)


LG 31.207

(FAO 205)


 

Se film om produktion af majsfrø her: