AMBASSADOR

Den komplette sort

AMBASSADOR er sorten, der klarer sig fremragende under alle betingelser i hele Europa. Sorten har givet topudbytter gennem tre års dansk værdiafprøvning og landsforsøg, med et gennemsnitligt forholdstal på 109. Sorten har en lav modtagelighed for rodhalsråd (Phoma) og lys bladplet. På den engelske ”recommended list” har sorten fået den næstbedste karakter 8 for resistens mod rodhalsråd og karakteren 7 for resistens mod lys bladplet. I foråret 2020 har AMBASSADOR en lav modtagelighed for lys bladplet i landsforsøgene.

AMBASSADOR har en god etablering og kraftig vækst i efteråret, og er konkurrencestærk overfor spildkorn, ukrudt og skadedyrsangreb. Vinterfastheden er god, og sorten er kraftig og standfast ved høst.

AMBASSADOR er sammen med LG Aviron, den første af en ny generation af LG-sorter, med N-FLEX egenskaben. Sorten har en usædvanlig lav udbyttenedgang ved en kvælstofforsyning under det optimale. Denne N-FLEX egenskab bidrager til AMBASSADOR’s robusthed og udbyttestabilitet.

 • Topudbytte
 • Lav modtagelighed for rodhalsråd (Phoma) pga. RLM7 resistensgenet
 • Lav modtagelighed for lys bladblet
 • Store frø med højt olieindhold
 • God vinterfasthed
 • God standfasthed
 • Tidlig blomstring og middeltidlig modning
 • Skulpeopsprings-resistens
 • Resistens mod rapsrødsot (TuYV virus)
 • N-FLEX for større udbyttestabilitet

Klik og se datablad

 • Modningstid
 • Vinterfasthed
 • Plantehøjde
 • Standfasthed
 • Skulpestyrke
 • Glucosinolat