ANDROMEDA

Til marker hvor der er konstateret kålbrok eller ved overtagelsen af nye arealer er tvivl om dyrknings historie. Kålbrok kan overleve i jorden i op til 30 år. og derfor skal sygdommen tages alvorligt.

Andromeda giver ca. 50% mere i forhold til de første sorter med kålbrokresistent.

Der er forædlet skulpe opspringsresistens ind i Andromeda. Dette er en klar fordel, da risikoen for udbyttetab mindskes- Spildraps er en uønsket i inficerede marker.

Andromeda gror kraftigt i efteråret og derfor anbefales en vækstregulering i efteråret. Dette sker for at undgå at rapsen strækker inden vinteren sætter ind.

  • Kålbrokresistens
  • Skulpeopspringsresistens
  • Standfast type – velegnet til direkte høst
  • Kraftig efterårsudvikling
  • Lavt glucosinolat indhold

Klik og se datablad