ARICHMEDES

Eneste sort på markedet med både kålbrokresistens, Phoma resistens og skulpe-opspringsresistens

LG skulpegenetik giver stærkere skulper og mindsker risikoen for udbyttetab som følge af opspringende skulper. Det øger udbyttesikkerheden, og er et væsentligt forædlingsfremskridt, som direkte kommer avlerne til gode. Den øgede skulpestyrke reducerer risikoen for dryssespild før høst betragteligt.

I LG hybriderne med stærkere skulper modstår skulperne en langt kraftigere påvirkning fra vind og vejr, også når de er modne. Det kan være af afgørende betydning, hvis det i høsten sætter ind med hagl, torden eller andet vejr, der giver stor risiko for dryssespild. Det er en god ekstra sikkerhed at have, som kan give lidt ro i sjælen ved udsigt til dårligt vejr omkring modenhed.

Stærke skulper giver desuden større fleksibilitet omkring høsttidspunktet, som ikke er uvæsentligt, når der skal høstes store arealer og høsten derfor strækker sig over mange dage. Det er netop ved høst efter det optimale tidspunkt, at de stærkere skulper viser deres værd i praksis. Ved direkte høst vil de stærkere skulper også være mindre tilbøjelige til at springe op og derved mindskes tærskespildet betragteligt.

  • Udbytte på et pænt middel niveau
  • Høj olieprocent
  • Tidlig ensartet modning
  • Kålbrokresistens*
  • Skulpeopspringsresistens
  • Lavt glucosinolatindholdVINTERRAPS

Klik og se datablad