AURELIA

Markedets sundeste hybrid

AURELIA er kendetegnet ved en lav modtagelighed for de vigtigste sygdomme i vinterraps. Sorten udmærker sig især ved en lav modtagelighed for lys bladplet, hvor den med karakteren 8 på en 1 – 9 skala har den bedste sygdomskarakter blandt sorterne på den engelske ”recommended list”. I danske landsforøg 2020 er den blandt de tre sorte med den laveste modtagelighed for lys bladplet. Den lave modtagelighed for lys bladplet er kombineret med en lav modtagelighed for phoma og rapsrødsot, og resultatet er en unik sygdomsprofil.

AURELIA vokser hurtigt og kraftigt til i efteråret, og den er velegnet ved middeltidlig og senere såning, også på kolde lokaliteter. Er bestanden tæt, kraftig og efteråret mildt, vækstreguleres afgrøden. Sorten har ved høst en middel plantehøjde og er knap så kraftig som AMBASSADOR, LG AVIRON og ARTEMIS.

 • Højt udbytte, forholdstal 113, 107 og 103 i landsforsøgene og værdiafprøvning
 • Meget lav modtagelighed for lys bladplet
 • Lav modtagelighed for rodhalsråd pga. RLM7 resistensgenet
 • God standfasthed
 • Skulpeopsprings-resistens
 • Resistens mod rapsrødsot (TuYV virus)

Klik og se datablad

 • Udbytte
 • Olieindhold
 • Modningstid
 • Plantehøjde
 • Standfasthed
 • Vinterfasthed
 • Resistens, lys bladplet
Skulpeopsprings-resistens ikon