LG AVIRON

Spurter afsted!

LG AVIRON var med forholdstal 107 for udbytte topscoren i landsforsøgene 2019, og opnåede med forholdstal 114 det største udbytte i værdiafprøvningen året før. LG AVIRON ligger i 2019 udbyttemæssigt i top i en række lande herunder England, Frankrig, Polen og Tjekkiet, og sorten har således vist sin stabilitet. LG AVIRON har en meget lav modtagelighed for både rodhalsråd og lys bladplet. I bedømmelsen af fire landsforsøg for lys bladplet i foråret 2020 har LG AVIRON den laveste modtagelighed af de 26 bedømte sorter.

LG AVIRON er sammen med AMBASSADOR, den første af en ny generation af LG-sorter, der har en usædvanlig lav udbyttenedgang ved en kvælstofforsyning under det optimale. Denne N-FLEX egenskab bidrager til LG AVIRON’s robusthed og udbyttestabilitet på marker med varierende bonitet, og dermed stor variation i den mængde kvælstof jorden stiller til rådighed.

LG AVIRON har en kraftig efterårsudvikling, hvilket giver en god konkurrenceevne mod ukrudt, samt evne til at kompensere for angreb af skadedyr. Sorten udmærkede sig i det våde og kolde efterår 2019 ved en god og kraftig vækst.

LG AVIRON er det oplagte valg på alle lokaliteter, herunder kolde lokaliteter og under vanskelige etableringsforhold, og ved sen såning. Sorten etableres med en passende plantebestand, fremstår afgrøden tæt i efteråret, og er vejrforholdene milde bør der vækstreguleres.

 • Nummer 1 i landsforsøgene 2019, og i værdiafprøvningen 2018
 • Kraftig efterårsudvikling
 • Lav modtagelighed for rodhalsråd pga. RLM7 og RLM3 resistengenet
 • Tidlig blomstring og modning
 • Skulpeopsprings-resistens
 • Resistens mod rapsrødsot (forårsaget af TuYV virus)
 • N-flex for større udbyttestabilitet

Klik og se datablad

 • Modningstid
 • Vinterfasthed
 • Plantehøjde
 • Standfasthed
 • Skulpestyrke
 • Glucosinolat