LG AVIRON 

Nr. 1 tre år i træk!

LG AVIRON har en enestående udbyttestabilitet, og et udbytte der ikke fås større. Sorten har haft det største udbytte i landsforsøgene tre år i træk..

Sygdomsresistensen er helt i top. Modtageligheden for lys bladplet er meget lav. Derudover har sorten en lav modtagelighed for rodhalsråd, og endelig har den resistens mod virussygdommen rapsrødsot. 

LG AVIRON har en hurtig etablering og god vitatlitet i efteråret, hvilket giver en stor konkurrenceevne mod ukrudt, samt evne til at kompensere for tidlige angreb af rapsjordlopper. I foråret starter væksten tidligt og sorten er blandt de tidligst blomstrende sorter.

LG AVIRON er en N-FLEX sort, det betyder kvælstofresponskurven er flad omkring optimum, og mangel på tilgængeligt kvælstof f.eks. pga. tørke vil have mindre betydning for sorten.

 • Meget højt udbytte, nr. 1 i landsforsøgene 2019,2020 og 2021
 • Hurtig etablering og god vitalitet
 • Tidlig blomstring og modning
 • Lav tendens til lejesæd
 • Meget lav modtagelighed for lys bladplet
 • Lav modtagelighed for rodhalsråd
 • Skulpeopsprings-resistens
 • Resistens mod rapsrødsot
 • N-FLEX for større udbyttestabilitet

Klik og se datablad

 • Udbytte
 • Olieindhold
 • Modningstid
 • Plantehøjde
 • Standfasthed
 • Vinterfasthed
 • Resistens, lys bladplet