Rapssorter

 

 

PRODUKTBLADE

VINTERRAPSSORTER

 


 

 

LG er blevet en af Europas førende forædlere af vinterraps.

Limagrain’s vinterraps er med et godt genetisk materiale og et omfattende europæisk forædlingsprogram i stand til at skubbe udbytterne op og omkostningerne ned til gavn for alle landmænd.

LG forædler mod højere ydende hybrider, da de i forhold til linjesorterne giver bedre udbytte og har en højere vitalitet i forhold til linje sorter.

I hybridsorterne er det muligt at indkrydse specifikke gener fra andre arter. F.eks. skulpeopsringsgenetikken stammer fra radissen.

Limagrains forædling sigter mod nye og bedre hybridsorter. Vi arbejder på at forbedre udbytte og olieindholdet.

Sideløbende arbejdes der på at forbedre de agronomiske egenskaber herunder:

  • Sygdomsresistens (phoma, lys bladplet og kransskimmel)
  • xLGrow = God og kraftig efterårsudvikling uden tendens til strækning af hovedskuddet
  • Standfasthed
  • Vinterfasthed
  • Indkrydsning af skulpeopspringsgenetik

For at sikre de danske landmænd de bedste sorter, afprøves alle nye hybrider på 3 lokaliteter i Danmark, inden de sendes videre til værdiafprøvning eller direkte i landsforsøg. Sideløbende foretages forsøg i Danmark for at få yderligere viden om sorternes egenskaber.

Vi sigter efter et højt udbytte hvert år og hvert sted.