Rapssorter

 

 

PRODUKTBLADE

VINTERRAPSSORTER

LG ARTEMIS

 


 

 

LG er Europas førende forædler af vinterraps.

Limagrain’s vinterraps er med et godt genetisk materiale og et omfattende europæisk forædlingsprogram i stand til at skubbe udbytterne op og omkostningerne ned til gavn for alle landmænd.

LG forædler mod højere ydende hybrider, da de i forhold til linjesorterne giver bedre udbytte og har en højere vitalitet i forhold til linjesorter.

Et stort netværk af forsøgssteder er grundlaget for LG’s succesfulde rapssorter.  Et stort netværk giver mange datapunkter og dermed også bedre mulighed for at udvælge ”vinder”hybriden.

Med de store klimatiske udsving vi oplever, tænk bare på 2018, i forhold til det våde 2017, Ja så er det farligt at stirre sig blind på få, men lokale resultater.  Derfor kigger vi meget på BIG-data altså data fra mere end 10 lande, for at finde de rigtige hybrider.

Ud fra det store datasæt målrettes så hybriderne til de lokale markeder.

Bagved den grundige screening ligger der et stort forædlingsprogram, der ledes af Dr. Stefan Abel, der fysisk sidder på den tyske forædlingstation nær Hannover. LG forædler vinterraps i både England, Frankrig og Tyskland, og hybriderne udvælges på tværs af de tre programmer

I Tyskland samles trådene og de bedste forældre-linjer udvælges til henholdsvis far-og mor-linjer i de færdige hybride, der sendes ud i det store netværk.

Hybrid-forædling giver øget vitalitet og mulighed for lagring af flere resistens gener – hvilket er en fordel under ekstreme vejrforhold, som vi forventer at ramme os oftere i fremtiden

Hybriderne har større vitalitet. Denne egenskab ses især i et besværligt og vådt efterår hvor såningen trækker ud. I disse år er hybrider generelt meget bedre til at kompenserer for en sen såtid.

Hybriderne er også mere velegnede til at kompensere for et mindre optimalt såbed. Når grubbe-såning, direkte såning, eller andre varianter af pløjefri-etablering af vinterraps benyttes. Så gror hybriderne klart bedre til, også selv om frøene ikke placeres 100 % optimalt.

Hybriderne vokser under alle forhold kraftigere til, hvilket er en klar fordel, da udsæden ikke længere er bejdset med Cruise. Efter en hård vinter, eller når foråret kommer sent, gror hybriderne også fra linje-sorterne. Dette giver en mere ensartet mark, og et markant højere udbytte til høst.

Den kraftigere vækst, hjælper med at lukke af for eks. Kamiller. Matrigon-holdige midler i fuld dosering giver kun fuld effekt, hvis rapsen lukker af for lysindstrålingen, ellers gror kamillen igen efter behandling.  I tætte marker vil en hybrid kunne kvæle små forekomster af kamille uden kemisk indsats.

Det altoverskyggende argument for brugen af hybrider er muligheden for at kombinere flere resistens gener, altså det, der på engelsk kaldes ”Stacked genes”

I tophybriderne fra LG får man derfor skulpeopsrings-resistens, phoma-resistens og en virus-resistens med i samme pakke. Denne samlede pakke er helt unik og fås således kun i LG´s hybrider.

Skulpeopsringsresistens

LG’s tophybrider har indkrydset et radisegen der øger skulpestyrken markant i forhold til sorter uden skulpeopspringsgenetik. Hvert år tester vi vores hybrider ved Humbolt instituttet i Berlin, og derved har vi uvildig afprøvning af skulpestyrken.  Sideløbende arbejdes der på at forbedre de agronomiske egenskaber herunder:

  • Sygdomsresistens (phoma, lys bladplet og kransskimmel)
  • Standfasthed
  • Vinterfasthed
  • Korrekt modningstid, således at rapsen kan høstes før hvede-høsten
  • Indkrydsning af skulpeopspringsgenetik

For at sikre de danske landmænd de bedste sorter, afprøves alle nye hybrider på 3 lokaliteter i Danmark, inden de sendes videre til værdiafprøvning eller direkte i landsforsøg. Sideløbende foretages forsøg i Danmark for at få yderligere viden om sorternes egenskaber.