ANGELICO

Nyeste sort på markedet med virus resistens (TuYV) og skulpeopspringsresistens

Rapsrødsot (TuYV) er den vigtigste, men mindst undersøgte virus sygdom I vinterraps. Rapsrødsot er en af årsagen til at sorterne ikke udnytter deres genetiske potentiale.

Rapsrødsot overføres via ferskenbladlus i efteråret, særligt i lune områder hvor der er hyppig rapsdyrkning, sukkerroer og kartofler i sædskiftet, da disse afgrøder er den primære værtsplante for ferskenbladlusene. Rapsrødsot medfører en rødfarvning af bladene, der er forkrøblede. Virusset medfører færre sideskud, færre frø i skulpene, et reduceret olieindhold, og forhøjet glucosinolat indhold. Dette medfører tab af udbytte- Op til 30% hvis marken er kraftig inficeret.

Eneste effektive løsning på problemet er at anvende virus resistente (TuYV) sorter. Kemisk bekæmpelse er usikker og dyr er utilstrækkelig, da ferskenbladlusene allerede har udviklet resistens mod pyrethorider.

  • Højt udbytte
  • Høj olieprocent
  • God standfasthed
  • Virus resistens
  • Skulpeopspringsresistens
  • Lavt glucosinolatindhold

Klik og se datablad