Kolbemajs har vist sig som et fremragende foder til slagtekalve. Tilvæksten er uændret i forhold til fodring med kraftfoder, men foderomkostningerne er væsentligt lavere. Kolbemajs er samtidig mere strukturrigt foder i forhold til kraftfoder og har derfor også en positiv effekt overfor forekomsten af leverbylder.
KFC Foulum er i en undersøgelse kommet frem til, at op til 60% af foderrationen kan bestå af kolbemajs, uden at det påvirker  den daglige tilvækst negativt.

corn_img

Fodereffektiviteten viste sig lidt lavere for kolbemajs i undersøgelsen, men det opvejes af en væsentlig lavere omkostninger per FE ved kolbemajsfodring. VFL Kvæg har beregnet, at ved at lade kolbemajs udgøre 58% af foderet kan DB per kalv forbedres med over 500 kr i forhold til fodring med 100% kraftfoder/halm, når der endda er taget højde for alle omkostninger.
Kolbemajs øger desuden selvforsyningsgraden via generelt højere udbytter i marken.