STARCOVER nu også med Vibrance

Majsdyrkningen i Danmark er de senere år blevet presset med fjernelse af bejdsemidler mod svampe- og en reduktion i fosfor til startgødning. Særligt tabet af bejdsemidlet Thiram har været en medvirkende årsag til at flere i 2020 oplevede dårligere fremspiring af majsen end ellers. Den manglende fosfor i startgødningen forværrer denne problemstilling yderligere. For lidt fosfor resulterer i langsommere forårsudvikling, og gør dermed majsen mere sårbar. Fosfor er ikke særlig mobilt i jorden, og derfor er en af måderne at imødekomme denne udfordring, at sørge for et godt udviklet rodnet, der i højere grad kan afsøge jorden for nærringstoffer.
Kombinationen af Starcover og det nye Vibrance 500 FS kan netop være løsningen på dette. Kombinationen sikrer nemlig en god og beskyttet rodudvikling, hurtig fremspiring og viser lovende resultater i forhold til øget udbytte i flere forsøg.

Den nye kombination

Den nye kombination kaldes STARCOVER Pro og består nu af fire komponenter.
Den første komponent er et planteudtræk fra Guar­bønnen, som øger optaget af jordfugt således at frøet hurtigere når det vand­indhold, der igangsætter spiringen. Planteudtrækket stimulerer derefter dan­nelse af de sekundære rødder, hvilket giver planten et større rodnet og næringsstofoptag.
Den anden komponent er en bakterie, der lever i symbiose med rødderne og opløser det organisk bundne fosfor i jorden, hvorved majs plantens fosfor tilgængelighed øges.
Den tredje komponent Vibrance 500 FS er et fungicid tilhørende SDHI-gruppen. Aktivmidlet er SEDAXANE, som er særlig effektiv mod Rhizoctonia og har en meget positiv effekt på frøets fremspiring. Vibrance danner desuden en langtidsvarende beskyttende zone omkring rodnettet.
Den fjerde komponent Redigo M, er et fungicid tilhørende triazol-gruppen og skal betragtes, som en meget effektiv grundbejdsning mod spirehæmmende svampe.
Ved at kombinere Vibrance og Redigo M får vi den bedste og mest bredspektrede løsning mod de jordbårne svampesygdomme. Den beskyttende rod zone effekt vi får fra Vibrance sikre at vi kan udnytte fordelene som planteekstraktet og bakterien i starcover giver os helt frem til høst.

STARCOVER Pro

STARCOVER Pro har i 13 franske forsøg vist lovende resultater, og forbedrede udbytter hele vejen rundt. I forsøgene er STARCOVER Pro sammenlignet med Redigo M og det gamle Starcover. Det gamle Starcover giver et flot merudbytte, hvilket det også har vist i landsforsøgene i Danmark, men de nye forsøg viste et merudbytte på yderligere 2 procent ved bejdsning med STARCOVER Pro. Forsøgene viste også en overordnet forbedret sundhed med STARCOVER Pro, som gav 10 procent forbedret stay-green effekt, hvilket øger majsens høstvindue.

STARCOVER Pro sikrer dig altså en bedre fremspiring, bedre rodudvikling, bedre næringsstofoptag og fosfor tilgængelighed og så har majsens stay-green vist sig at blive mar­kant forbedret. STARCOVER Pro giver dine majs de bedste forudsætninger for at opnå sit fulde ud­byttepotentiale. Så hvis du med god ro i maven vil kunne sige, at du har gjort alt hvad du kunne for dine majs og samtidig høste et pænt merudbytte. Så bør du vælge STARCOVER Pro bejdsningen.

Læs mere her

 

 

Majsspirer i laboratorie

Majssorter