STARCOVER

Forhøj din økonomiske bundlinje med LG’s Starcover bejdsning.

Starcover giver:

 • højere udbytter, både i forsøg og praksis
 • større og mere effektivt rodnet
 • hurtigere rodudvikling
 • større optag af næringsstoffer, herunder fosfor
 • bedre stay-green
 • større stresstolerance i kolde og tørre år

Hvad er Starcover?

 • består af to komponenter
 • dels et planteudtræk, der efter såning af majsen trækker ud i rodzonen og lægger sig om frøet. Suger fugtighed og sikrer planten et større rodnet helt til høst
 • dels en bakterie, der udskilles efter såning til rodzonen, hvor den stimulerer rodvæksten af især de sekundære rødder og afgiver fytase, der gør jordens fosfor mere tilgængeligt for planten

Højere udbytte med Starcover

 • 13 procent højere udbytter i Landsforsøg 2017
 • 5 % merudbytte i storparceller i Limagrain test i Danmark 2017
 • Blot 1,5 procent merudbytte betaler for bejdsningen med Starcover

Se videoen om Starcover – hvad er Starcover. Læs også den lille brochure og få et hurtigt overblik over Starcover’s virkemekanisme og de nyeste forsøgsresultater.