Kornsorter

 

 

PRODUKTBLADE

KORNSORTER

Vårbyg
Vinterbyg

LG FLYNN


 

 

 

 

Vinterhvede

Fokus på maltbyg

Limagrain forædler målrettet mod at øget udbyttet i kornsorter som bl.a. vårbyggen. Der forædles efter sorter egnet til ølbrygning og samtidigt kan anvendes til whisky produktion, de såkaldte Non GN sorter. Non Gn sorterne forædles i England, med screenes også i Danmark før de sendes videre i officielle forsøg.

Derudover har LG et prgram af traditionlle malt-og foderbyg sorter. Disse sorter af Limagrain i Holland, det tidligere Cebeco.

Det store forædlingsprogram, samt screeningen under danske forhold, er bagrunden for at Limagrains sorter altid ligger højt i de officielle forsøg. I 2012 lå Odyssey nummer 1 i landsforsøgen, og igen i 2014 lå Liamgrain sorten Ovation nummer 1.

Limagrain samarbejder og udveksler materiale med flere forædlere. I Danmark er der et godt og frugtbart samarbejde med Nordic Seed og Sejet. En del af sorterne opformeres og markedsføres via Agro Danmark (Brd. Ewers & Hornsyld købmandsgård) eller ATR.

Dette sker for at målrette forædlingen mod det Skandinaviske marked, men også for at sikre en effektiv og hurtig opformering af de sorter, der efterspørges til markedet.